LỊCH THI HỌC KỲ 7 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 7 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Ký sinh trùng thú y 2 Thú y Ca 1 S Thứ 2 15/10/2018    
2 Chăn nuôi trâu bò Thú y Ca 1 S Thứ 4 17/10/2018    
3 Tài chính công Kế toán Ca 1 S Thứ 6 19/10/2018    
  Quản trị sản xuất  QTKD     
  Phân tích CS kinh tế XH Kinh tế     
  Đăng ký thống kê ĐĐ Đất đai    
  Bệnh truyền nhiễm TY 1 Thú y   Yêu cầu:
4 Lý thuyết kiểm toán Kế toán  Ca 1 S Thứ 2 22/10/2018   Giảng viên dạy các
  Quản trị Marketing QTKD   môn cung cấp đề
  Kinh tế các ngành Kinh tế    cương ôn tập khi đã
  Đánh giá tác động MT Đất đai   kết thúc học phần
  Bệnh nội khoa TY 1 Thú y    
5 Phân tích hoạt động KD Kế toán Ca 1 S Thứ 6 26/10/2018    
  Quản trị tài chính DN QTKD    
  QH đô thị và điểm DC Đất đai    
  Sinh sản gia súc 2 Thú y    

                   Lưu ý:           * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

                     *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh