LỊCH THI HỌC KỲ 7 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 7 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 Thú y Ca 1 S Thứ 2 14/10/2019    
2 Tài chính công Kế toán Ca 1 S Thứ 6 18/10/2019    
  Kinh tế môi trường Kinh tế    
  Quản trị chất lượng  QTKD    
  Đăng ký thống kê ĐĐ Đất đai   Yêu cầu:
  Ký sinh trùng thú y 2 Thú y   Giảng viên dạy các
3 Kế toán quản trị Kế toán + QTKD Ca 1 S Thứ 2 21/10/2019   môn cung cấp đề
  Phân tích CSKTXH  Kinh tế   cương ôn tập khi đã
  Quy hoạch cảnh quan Đất đai   kết thúc học phần
  Bệnh nội khoa TY 1 Thú y    
4 Lý thuyết kiểm toán Kế toán Ca 1 S Thứ 6 25/10/2019    
  Quản trị Marketting QTKD    
  Đánh giá tác động MT Đất đai    
  Vệ sinh thú y Thú y    

Lưu ý:       * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;   ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

  *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ;    ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh