Lịch thi học phần đã học lại và học muộn các khóa (Lần 1 + lần 2 có lý do)

LỊCH THI HỌC PHẦN ĐÃ HỌC LẠI VÀ HỌC MUỘN CÁC KHÓA ( LẦN 1+LẦN 2 VÀ CÓ LÝ DO) 

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV
1 Điều tra rừng ĐHLT Lâm nghiệp K3 Ca 1 S Thứ 7 22/7/2017 Học muộn 1
2 Động vật rừng ĐHLT Lâm nghiệp K3 Ca 2 S Thứ 7 22/7/2017 Học muộn 1
3 Khai thác LS và LSNG ĐHLT Lâm nghiệp K3 Ca 1 C Thứ 7 22/7/2017 Học muộn 1
Kế toán TC 3 ĐH LT Kế toán K2 Học lại 9
Phân tích HĐKD ĐH LT Kế toán K2 Học lại + Thi có lý do 7 + 2
4 Anh Văn ĐHTC Lâm nghiệp K1 Ca 2 C Thứ 7 22/7/2017 Học muộn 4
5 Kinh tế phát triển ĐH LT Kế toán K2 Ca 1 S Chủ nhật 23/7/2017 Học lại 1
Kinh tế vi mô ĐH Kế toán K2.05 Thi L2 có lý do 1
Hóa học ĐHTC Lâm nghiệp K1 Học muộn 4
6 Toán kinh tế ĐH Kế toán K2.05 Ca 2 S Chủ nhật 23/7/2017 Thi L2 có lý do 1
Kế toán TC 1 ĐH LT Kế toán K3  Học muộn 13
Sinh học ĐHTC Lâm nghiệp K1 Học muộn 4

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

               *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh