LỊCH THI HỌC PHẦN HỌC MUỘN VÀ HỌC LẠI CÁC KHÓA

LỊCH THI HỌC PHẦN HỌC MUỘN VÀ HỌC LẠI CÁC KHÓA 

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV Ghi chú
1 Quản trị học ĐHLT Kế toán K5.01 Ca 1 tối Thứ 7 24/8/2019 Học muộn 28  
  Khuyến nông ĐHLT KHCT K5 Học muộn 1  
  Kế toán TC 3 CĐ Kế toán K12 Học lại 1  
2 Lịch sử HTKT ĐHLT Kế toán K5.01 Ca 2 tối Thứ 7 24/8/2019 Học muộn 10  
  Thực vật học ĐHLT KHCT K5 Học muộn 1  
  Lý thuyết XSTK CĐ Kế toán K12 Học lại 1  
  Quản trị kinh doanh ĐHLT QTKD K5 Học muộn 3  
  Phân tích HĐKD ĐHLT Kế toán K4 Học lại 5  
3 Kinh tế phát triển ĐHLT Kế toán K5.02 Ca 1 tối Chủ nhật 25/8/2019 Học muộn 39  
  Toán kinh tế ĐHLT Kế toán K5.01 Học muộn 11  
4 Văn hóa DN ĐHLT Kế toán K5.02 Ca 2 tối Chủ nhật 25/8/2019 Học muộn 43  
  Lý thuyết XSTK ĐHLT KHCT K5 Học muộn 3  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi tối ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh