LỊCH THI HỌC PHẦN HỌC MUỘN VÀ HỌC LẠI CÁC KHÓA

LỊCH THI HỌC PHẦN HỌC MUỘN VÀ HỌC LẠI CÁC KHÓA

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV Ghi chú
1 Quốc phòng 1 ĐH Kế toán K2, K3 Ca 1 C Thứ 2 16/12/2019 Học lại 4  
2 Toán cao cấp ĐHLT Kế toán K6.01 Ca 2 C Chủ nhật 22/12/2019 Học muộn 19  
3 Tài chính DN 2 ĐH Kế toán K2, K3 Ca 1 S Thứ 5 26/12/2019 Học lại, học CT 7  
4 Nguyên lý Mác 1 ĐH Kế toán K3, K4 Ca 2 S Thứ 5 26/12/2019 Học lại, học CT 20  
5 Nguyên lý Mác 2 ĐH Kế toán K3, K4 Ca 1 C Thứ 5 26/12/2019 Học lại, học CT 14  
6 Toán cao cấp ĐH Kế toán K3, K4 Ca 2 C Thứ 5 26/12/2019 Học lại, học CT 34  
7 Lý thuyết thống kê ĐH Kế toán K3, K4 Ca 1 S Thứ 6 27/12/2019 Học lại, học CT 17  
8 Lý thuyết XS và TK ĐH Kế toán K3, K4 Ca 2 S Thứ 6 27/12/2019 Học lại, học CT 27  
9 Thống kê DN ĐH Kế toán K3, K4 Ca 1 C Thứ 6 27/12/2019 Học lại, học CT 6  
10 Kế toán thuế ĐH Kế toán K3, K4 Học lại, học CT 6  

Lưu ý:         * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ  ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

*  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút  ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 

 

 

 

 
 

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh