LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐH KẾ TOÁN K4.01

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐH KẾ TOÁN K4.01            

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Giáo dục quốc phòng 1 ĐH Kế toán K4.01 Sáng Thứ 5 21/3/2019 55  
2 Giáo dục quốc phòng 2 ĐH Kế toán K4.01 Chiều Thứ 5 21/3/2019 55  
3 Giáo dục quốc phòng 3 ĐH Kế toán K4.01 Sáng Thứ 6 22/3/2019 55  
4 Giáo dục quốc phòng 4 ĐH Kế toán K4.01 Tiểu luận  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;     buổi chiều có mặt lúc 13h15 giờ.

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh