Lịch thi lần 1 học phần đã học lại các khóa

LỊCH THI LẦN 1 HỌC PHẦN ĐÃ HỌC LẠI CÁC KHÓA  

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV
1 Soạn thảo văn bản CĐ KT  khóa 8 Ca 1 S Thứ 7 3/6/2017 Học lại 1
  Anh văn 2 QTKD K10 Học lại 1
2 Tài chính DN 2 CĐ KT  khóa 8 Ca 2 S Thứ 7 3/6/2017 Học lại 1
  Quản trị KDTM quốc tế CĐ QTKD khóa 10 Học lại 4
3 Lý thuyết HTKT CĐ KT  khóa 10 Ca 1 C Thứ 7 6/3/2017 Học lại 31
4 Toán kinh tế CĐ KT  các khóa Ca 1 S Chủ nhật 4/6/2017 Học lại 3
  Pháp luật kinh tế QTKD K10 Học lại 1
  Quản trị nhân sự QTKD K10 Học lại 1
5 Lịch sử HTKT CĐ KT khóa 10 + 11 Ca 1 C Chủ nhật 4/6/2017 Học lại 15
6 Thị trường Ck CĐ Kế toán K10 Ca 2 C Chủ nhật 4/6/2017 Học lại 13

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   
 

                                                                *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh