Lịch thi phần đã học lại các khóa ( lần 1 + 2 và có lý do)

LỊCH THI PHẦN ĐÃ HỌC LẠI CÁC KHÓA ( LẦN 1 + 2 VÀ CÓ LÝ DO)

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV
1 Kinh tế vi mô ĐH kế toán K2 + K3 Ca 1 S Thứ 3 16/4/2019 Học lại 12
  Pháp luật ĐC ĐH QLĐĐ K3 Thi lần 1 có lý do 1
2 Kinh tế vĩ mô ĐH kế toán K2 + K3 Ca 2 S Thứ 3 16/4/2019 Học lại 17
  Lý thuyết kiểm toán ĐH kế toán K2 + K3 Học lại 5
  Cây trồng ĐC ĐH QLĐĐ K3 Thi lần 1 có lý do 1
3 Tài chính DN 1 ĐH kế toán K2 + K3 Ca 1 C Thứ 3 16/4/2019 Học lại 14
  Môi trường phát triển ĐH QLĐĐ K3 Thi lần 1 có lý do 1
4 Lịch sử HTKT ĐH kế toán K2 + K3 Ca 2 C Thứ 3 16/4/2019 Học lại 12
  Trắc địa 1 ĐH QLĐĐ K3 Thi lần 1 có lý do 1

Lưu ý:       * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút  ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

*  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút  ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh