LỊCH THI PHẦN ĐÃ HỌC LẠỊ CÁC KHÓA ( LẦN 1 + LẦN 2 CÓ LÝ DO)

LỊCH THI PHẦN ĐÃ HỌC LẠỊ CÁC KHÓA ( LẦN 1 + LẦN 2 CÓ LÝ DO)

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV
1 Giáo dục quốc phòng 1 ĐH K2 + K3 Ca 1 S Thứ 5 24/01/2019 Thi lần 2 11
Giáo dục quốc phòng 2 CĐ Chăn nuôi K12 Thi lần 2 1
Giáo dục quốc phòng 3 ĐH K2 Thi lần 2 2
Thuế nhà nước CĐ Kế toán K12  Thi lần 2 (do lỗi PM) 1
Kế toán thuế ĐH các khóa Thi lần 1 học lại 15
2 Dinh dưỡng và thức ăn CĐ Chăn nuôi K12 Ca 2 S Thứ 5 24/01/2019  Thi lần 2 có lý do 1
  Quản lý môi trường ĐH QLĐĐ K2  Thi lần 2 có lý do 1
  Nguyên lý kế toán ĐH các khóa Thi lần 1 học lại 53
3 Kế toán tài chính 1 ĐH các khóa Ca 1 C Thứ 5 24/01/2019 Thi lần 1 học lại 60
4 Lý thuyết TC tiền tệ ĐH các khóa Ca 2 C Thứ 5 24/01/2019 Thi lần 1 học lại 35

Lưu ý:           * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;  ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

   *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút  ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ   

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh