Thông báo đăng ký học tín chỉ cho sinh viên Đại học khóa 2 và 3

Nhà trường mở lớp tín chỉ cho sinh viên Đại học khóa 2 và 3 đăng ký từ ngày 12/7/2017 đến hết ngày 11/8/2017. Cố vấn học tập duyệt đăng ký cho từng sinh viên trước ngày 12/8/2017

Hướng dẫn sinh viên K2, K3 đăng ký lớp tín chỉ:

- Khi chọn lớp đăng ký chọn các lớp thuộc môn chuyên ngành đăng ký trước sau đó mới đang ký các môn chung (các môn chung mở nhiều lớp hơn)

- Các môn chung thường là các môn thuộc khoa cơ bản và khoa lý luận chính trị như: Giáo dục quốc phòng 3, Đường lối CM của ĐCS Việt Nam ở  Đại học K2:  Toán kinh tế, giáo dục thể chất 2, Lịch sử học thuyết kinh tế

- Sinh viên khối kỹ thuật (QLĐĐ, Thú y) phải đăng ký cả phần thực hành.

- Các em cân nhắc kỹ trước khi đăng ký, đăng ký xong không cho phép chuyển lớp

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh