Giới thiệu chung

         Tên đơn vị: Khoa Kế toán – Phân tích

         Địa chỉ: Tầng 1, nhà B, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51, Đường Lý Tự Trọng, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

         Số điện thoại liên hệ: 0945.813.888

         Email: khoaketoanphantich@gmail.com

         Website: http://dhktna.edu.vn/dv-10/khoa-ke-toan-phan-tich/Default.aspx

          Hiện nay khoa Kế toán – Phân tích được giao nhiệm vụ quản lý và đào tạo các hệ chuyên ngành Kế toán. Cơ cấu của Khoa bao gồm 03 bộ môn: Bộ môn Kế toán với 14 giảng viên, Bộ môn Nguyên lý kế toán và kiểm toán với 06 giảng viên, Bộ môn Thống kê – Phân tích với 06 giảng viên. Tất cả các môn học khoa Kế toán – Phân tích trực tiếp giảng dạy đều có đầy đủ hệ thống giáo trình, tài liệu và sách tham khảo. Các giáo trình luôn được đổi mới, bổ sung, biên soạn lại cho phù hợp với những thay đổi về cơ chế, chính sách, chế độ quản lý kinh tế - tài chính và yêu cầu đổi mới nội dung chương trình giảng dạy các môn học trong từng thời kỳ. Chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa Kế toán – Phân tích luôn được đảm bảo và ngày càng được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

          Bên cạnh công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Kế toán – Phân tích cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, biên soạn giáo trình giảng dạy, đề cương chi tiết học phần. Hoạt động đoàn thể, hoạt động câu lạc bộ kế toán luôn được Khoa quan tâm, dành nhiều thời gian thực hiện các chương trình hay và thiết thực cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Tất cả đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, xây dựng và phát triển của Nhà trường.


Bài viết khác