Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Trong thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT nếu phát hiện có sai sót thì bạn cần thực hiện các bước sau để sửa sai:

Mở phần mềm HTKK, chọn “Thuế giá trị gia tăng”, chọn “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)”

Bước 1: Chọn kỳ có thông tin sai

Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai lần đầu

Bước 3: Vào giao diện tờ khai tìm thông tin sai và sửa sai

Bước 4: Lưu kết quả đã sửa lại và gửi lại tờ khai đã điều chỉnh cho Cơ quan thuế.
 ==> Cơ quan thuế chỉ nhận tờ khai cuối cùng là tờ khai đúng – do đó không bị phạt

Trong thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT nếu phát hiện có sai sót thì bạn cần thực hiện các bước sau để sửa sai:

Mở phần mềm HTKK, chọn “Thuế giá trị gia tăng”, chọn “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)”

Bước 1: Chọn kỳ có thông tin sai

Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai lần đầu

Bước 3: Vào giao diện tờ khai tìm thông tin sai và sửa sai

Bước 4: Lưu kết quả đã sửa lại và gửi lại tờ khai đã điều chỉnh cho Cơ quan thuế.
 ==> Cơ quan thuế chỉ nhận tờ khai cuối cùng là tờ khai đúng – do đó không bị phạt
            Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT nếu phát hiện sai sót sau khi đã hết thời hạn nộp tờ khai:

Trường hợp 1: Sai sót không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hay được khấu trừ
Khi chúng ta kê khai sai những chỉ tiêu như : tên người bán, người mua; sai ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, mẫu hóa đơn, ngày tháng năm phát hành hóa đơn; sai tên mặt hàng, danh mục sản phẩm. Chúng ta cần thực hiện các bước điều chỉnh như sau:

Mở phần mềm HTKK, chọn “Thuế giá trị gia tăng”, chọn “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)”

Bước 1: Chọn kỳ có thông tin sai

Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai lần đầu

Bước 3: Vào giao diện tờ khai tìm thông tin sai và sửa sai

 Bước 4: Lưu kết quả đã sửa lại và gửi lại tờ khai đã sửa đến Cơ quan thuế.
            Lưu ý: Trường hợp này các bạn không nên chọn tờ khai bổ sung. Vì các sai sót dạng này được sửa trực tiếp trên các phụ lục do đó khi các bạn chọn tờ khai bổ sung phần mềm HTKK không hiển thị các phụ lục để các bạn sửa lại thông tin sai.

Sau khi đã sửa lại thông tin kê khai chúng ta cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau để gửi lên cơ quan thuế:
            - Biên bản giải trình sai sót.

- Tờ khai thuế, kèm theo là phụ lục của kỳ đã kê khai sai ( in phần có mã vạch đã được gửi qua mạng lần trước).

- Tờ khai thuế, kèm theo phụ lục có thông tin đã được sửa lại

Bạn đang xem bài viết: HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Trường hợp 2: sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hay số thuế còn được khấu trừ khi chúng ta kê khai thừa hoặc thiếu hóa đơn đầu ra; khai thừa hóa đơn đầu vào hoặc phải khai giảm hóa đơn đầu vào do hóa đơn đó không đủ điền kiện để khấu trừ; Khai sai doanh số, mức thuế, tiền thuế, giá trị hàng mua….(Đối với hóa đơn đầu vào kê khai sót, không cần phải thực hiện kê khai bổ sung mà chúng ta kê khai trực tiếp vào kỳ phát hiện ra khai sót. Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì các hóa đơn mua vào có thể kê khai khấu trừ thuế trong vòng 6 tháng) Nếu phát hiện ra những sai sót nêu trên cần thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung nhanh chóng theo trình tự sau:

Mở phần mềm HTKK, chọn “Thuế giá trị gia tăng”, chọn “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)”

Bước 1: Chọn kỳ kê khai sai

Bước 2: Chọn tờ khai bổ sung

Bước 3: Điều chỉnh

Phần mềm sẽ hiện ra giao diện của tờ khai thuế GTGT ở trạng thái bổ sung, điều chỉnh. Bạn tiến hành thực hiện điều chỉnh như sau:

Nếu phát hiện sai sót liên quan đến hóa đơn đầu vào: kế toán thực hiện điều chỉnh (giảm) trực tiếp trên chỉ tiêu [23], [24], [25].

Nếu phát hiện sai sót liên quan đến hóa đơn đầu ra: kế toán thực điều chỉnh (tăng hoặc giảm) trực tiếp trên chỉ tiêu: [29]. [30], [31], [32], [33] theo các mức thuế suất tương ứng trên hóa đơn.

Mời bạn xem thêm: khóa kế toán thuế

Bước 4: Ấn nút “ Tổng hợp KHBS” để phần mềm tổng hợp dữ liệu.

Bước 5: Mở tờ giải trình khai bổ sung, điều chỉnh bằng cách ấn vào sheet “KHBS” góc dưới bên trái, cạnh Sheet “Tờ khai”

Lưu ý : Chúng ta cần quan tâm đến kết quả giá trị chênh lệch giữa số điều chỉnh và số đã kê khai ở chi tiêu [40] và [43] như Hình trên đã đánh dấu (giá trị ở trong () thể hiện giá trị âm) để kê khai tăng giảm vào kỳ này như sau :

Nếu chỉ tiêu [43] > 0 : kê khai vào chỉ tiêu [38] của kỳ này (tăng số thuế được tính khấu trừ)

Nếu chỉ tiêu [43] < 0 : kê khai vào chỉ tiêu [37] của kỳ này (giảm số thuế còn được tính khấu trừ)

Nếu chỉ tiêu [40] > 0 : mang số tiền đó đi nộp, kèm theo số tiền phạt chậm nộp phần mềm đã tính ở phần B.

Nếu chỉ tiêu [40] < 0 : kế toán tự theo dõi riêng bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì trừ đi. Tuyệt đối không được cho vào chỉ tiêu [38] của kỳ này vì chỉ tiêu này chỉ dành cho số thuế được khấu trừ chứ không phải là số thuế phải nộp như tính chất của chỉ tiêu [40]

 Bước 6: Cần giải trình lý do bổ sung, điều chỉnh vào phần lý do khác, cuối tờ KHBS
Sau khi thực hiện xong thì tiến hành nộp qua mạng tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT và tờ giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh này cho cơ quan thuế.

Hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời gian nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo. Nhưng những hồ sơ bổ sung phải được nộp trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì mới có giá trị bổ sung, điều chỉnh sai sót.

Sưu tấm          

Tổ Nguyễn lý Kế toán


Bài viết khác