Kết hợp nhiều kỹ thuật dạy học tích cực trong một tiết lên lớp khi giảng dạy môn Nguyên lý kế toán sẽ đem lại hiệu quả học tập cho sinh viên

Có thể nhận thấy rằng, sự nhìn nhận về vai trò của người dạy và người học ở mỗi thời điểm là khác nhau. Trước đây, người dạy đảm nhận rất tốt vị trí của mình với vai trò là người truyền đạt kiến thức. Họ truyền thụ kiến thức một chiều, không quan tâm và cho phép đến sự sáng tạo của người học, buộc người học "gò" trong lượng kiến thức mà giáo viên đã truyền tải. 

Chi tiết xem tại: Kỹ thuật dạy học.doc


Bài viết khác