Nguyên nhân thắt chặt, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đầu Quý I/2019

Cuối tuần qua, tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý thuế năm 2019, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu ngành Thuế thắt chặt hơn nữa công tác quản lý thuế.

Cuối tuần qua, tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý thuế năm 2019, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu ngành Thuế thắt chặt hơn nữa công tác quản lý thuế.

Thu NSNN quý I tăng trên 15% là thông tin quan trọng được Tổng cục Thuế báo cáo với hội nghị. Như vậy, với nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 Quốc hội, Chính phủ giao là 1.411.300 tỷ đồng, trong đó nhiệm vụ thu giao cho cơ quan thuế là 1.168.100 tỷ đồng ( chiếm 82,8% tổng thu NSNN ) thì trong quý I/2019, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đã thu được 305.610 tỷ đồng, bằng 26,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng lưu ý là trong công tác thanh kiểm tra, quý I năm 2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 8.089 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 9,28% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 61.425 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra , kiểm tra là 6.333,1 tỷ đồng bằng 111.7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.786,1 tỷ đồng; giảm lỗ là 4.299,6 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 842,1 tỷ đồng, đạt 47,2% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, ngành thuế quyết liệt triển khai công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, kịp thời thu vào NSNN đối với những khoản nợ thuế có khả năng thu; chỉ đạo xử lý triệt để các khoản nợ thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng tại thời điểm ngày 31/12/2018. Đẩy mạnh  việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những trường hợp chây ì nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; Áp dụng nghiêm các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Tính đến 31/3/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện đôn đốc thu nợ và đã thu được 7.450 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 19.2% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2019.

Tuy nhiên, Bộ trưởng tài chính yêu cầu ngành thuế phải tích cực nhận diện khó khăn, khi so với mục tiêu phấn đấu thì thu NSNN quý I mới đạt được 23,9%, một số khoản thu lớn và địa bàn trọng điểm thu còn chậm so với yêu cầu đề ra. Cụ thể: Một số khoản thu đạt tỷ lệ còn thấp như: thuế BVMT đạt 18,4%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 13,2%; tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 21,4%; thu cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 13,9%; một số tỉnh, thành phố tỷ lệ thu so với dự toán pháp lệnh chưa cao như: Đồng Nai đạt 21,3% dự toán pháp lệnh, Lào Cai 21,2%, Phú Thọ 20,2%, Hà Giang 18,6%, Sơn La 17,6%; Tình hình nợ đọng thuế còn phức tạp, mặc dù trong quý I/2019 đã truy thu được 7.450 tỷ đồng, nhưng lại phát sinh các khoản nợ đọng mới.

Tiến độ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại địa phương còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch, chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra kiểm tra taị một số địa bàn chưa cao. Công tác chống thất thu đối với khu vực DN nhỏ và vừa, hộ, cá nhân kinh doanh tại một số địa bàn còn chưa được triển khai quyết liệt, chưa phối hợp tốt với các cơ quan trên địa bàn để xác định đúng doanh số, áp dụng mức thuế khoán đối với các hộ, cá nhân kinh doanh chưa phù hợp với thực tế, đặc biệt là đối với một số lĩnh vực như : cho thuê nhà, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vận tải…Đặc biệt, vấn đề nợ đọng thuế có xu hướng gia tăng và có phương hướng diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do ý thức chấp hành pháp luật thuế chưa cao, chưa nộp đúng, đủ, kịp thời số phát sinh vào NSNN, các đơn vị quản lý nợ chưa áp dụng triệt để các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế nên hiệu quả công tác thu nợ chưa cao. Nợ đọng thuế tăng hầu hết ở các địa phương. Mặt khác, các DN cũng gặp khó khăn tài chính, mất khả năng thanh khoản, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản và ý thức nộp thuế chưa cao.

 Trích nguồn tin từ Báo Nghệ An


Bài viết khác