Những tính năng ưu việt của phần mềm Kế toán Misa sme.net 2019 so với phiên bản 2017 trở về trước

Trước sự thay đổi như vũ bão của công nghệ, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác tài chính - kế toán cùng với sự thay đổi các quy định về chế độ kế toán, chủ trương từ Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử, MISA đã phát hành phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2019 với nhiều cải tiến, bổ sung nhiều tính năng vượt trội. Dưới đây là 5 tiện ích nổi bật nhất của MISA SME.NET 2019 so với MISA SME.NET 2017 trở về trước mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng không nên bỏ qua:

Trước sự thay đổi như vũ bão của công nghệ, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác tài chính - kế toán cùng với sự thay đổi các quy định về chế độ kế toán, chủ trương từ Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử, MISA đã phát hành phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2019 với nhiều cải tiến, bổ sung nhiều tính năng vượt trội. Dưới đây là 5 tiện ích nổi bật nhất của MISA SME.NET 2019 so với MISA SME.NET 2017 trở về trước mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng không nên bỏ qua:

Để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET lên MISA SME.NET 2019, Quý vị thực hiện theo 03 bước sau:

 Bước 1Tải bộ cài và cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2019
        ◦ Tải bộ cài: Cập nhật vào ngày 05/12/2018

 Bước 2Chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2019

    1. Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA SME.NET 2017

    • Chuyển đổi dữ liệu theo Quyết định 48

    • Chuyển đổi dữ liệu theo Thông tư 133/Thông tư 200

    2. Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA SME.NET 2015

    • Chuyển đổi dữ liệu theo Quyết định 48

    • Chuyển đổi dữ liệu theo Thông tư 200

    3. Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA SME.NET 2012

    • Chuyển đổi dữ liệu theo Quyết định 48

    • Chuyển đổi dữ liệu theo Quyết định 15

 Bước 3: Đăng ký giấy phép sử dụng (GPSD) cho phần mềm MISA SME.NET 2019
     Lưu ý: 

        ◦ Trường hợp Quý khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET phiên bản cũ CÒN HẠN bảo hành hoặc hạn cập nhật phần mềm, Quý khách hàng sử dụng GPSD của phần mềm cũ để đăng ký trên MISA SME.NET 2019.

        ◦ Trường hợp Quý khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET phiên bản cũ HẾT HẠN bảo hành hoặc hạn cập nhật phần mềm, Quý khách hàng cần gia hạn cập nhật để có thể sử dụng MISA SME.NET 2019

                                                                                                                                            Tin bài: Hà Nhung


Bài viết khác