Kế hoạch tổ chức chương trình GAMESHOW "CHINH PHỤC" của Liên chi đoàn Kế toán phân tích

Nhằm tạo sân chơi trí tuệ cho sinh viên, nâng cao kiến thức, khả năng ứng phó tư duy linh hoạt và kiến thức về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Liên chi đoàn Khoa Kế toán phân tích tổ chức chương trình gameshow "CHINH PHỤC" vào hồi 19h30 thứ 5, ngày 28/2/2019. 


Bài viết khác