Lịch hướng dẫn thi tốt nghiệp Cao đẳng khóa 8

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - CĐ KHÓA 8

(Chuyên nghành Kế toán và Tài chính Ngân hàng)

STT Lớp Phòng Ngày Ghi chú
1 KT K8.01 B1.1 Sáng 18/05/2015  
2 KT K8.02 B1.2 Sáng 18/05/2015  
3 KT K8.03 B2.1 Sáng 18/05/2015  
4 KT K8.04 B1.1 Chiều18/05/2015  
5 KT K8.05 B1.2 Chiều18/05/2015  
6 KT K8.06 B2.1 Chiều18/05/2015  
7 KT K8.07 B2.2 Sáng 19/05/2015  
8 KT K8.08 B2.3 Sáng 19/05/2015  
9 KT K8.09 B2.4 Sáng 19/05/2015  
10 KT K8.10 B3.1 Sáng 20/05/2015  
11 KT K8.11 B3.2 Sáng 20/05/2015  
12 KT K8.12 C1.1 Sáng 20/05/2015  
13 KT K8.13 B2.2 Chiều 20/05/2015  
14 KT K8.14 B2.3 Chiều 20/05/2015  
15 KT K8.15 B2.4 Chiều 20/05/2015  
16 KT K8.16 B3.1 Chiều 20/05/2015  
17 KT K8.17 C1.6 Sáng 20/05/2015  
18 TCNH K8.01 C1.2 Sáng 19/05/2015  
19 TCNH K8.02 C1.3 Sáng 19/05/2015  

 

KHOA KẾ TOÁN PHÂN TÍCH

 


Bài viết khác