Lịch thi kết thúc học phần Kế toán máy lớp CĐKTK8.03 & CĐKTK8.04

       Chiều thứ 2, ngày 15 tháng 09 năm 2014, Nhà trường tổ chức thi kết thúc học phần kế toán máy cho sinh viên lớp KT K8.03 và KT K8.04 tại nhà E (Trung tâm ngoại ngữ - tin học và hợp tác đào tạo). Cụ thể như sau:

TT Môn thi Lớp Ca thi Thời gian thi Địa điểm thi
Thứ Ngày
1 Kế toán máy Kế toán K8.03 Chiều Thứ 2 15/09/2014 Nhà E
    Kế toán K8.04 Chiều Thứ 2 15/09/2014 Nhà E

           Yêu cầu sinh viên lớp KTK8.03 và KTK8.04 có mặt tại địa điểm thi vào lúc 13h30 để dự thi.

           Khi đi thi, Sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân.


Bài viết khác