Lịch thi kết thúc học phần Kế toán máy lớp CĐKTK8.13 & CĐKTK8.14

Chiều thứ 3, ngày 25 tháng 11 năm 2014, Nhà trường tổ chức thi kết thúc học phần kế toán máy cho sinh viên lớp KT K8.13 và KT K8.14 tại nhà E (Trung tâm ngoại ngữ - tin học và hợp tác đào tạo). Cụ thể như sau:

TT Môn thi Lớp Ca thi Thời gian thi Địa điểm thi
Thứ Ngày
1 Kế toán máy Kế toán K8.13 Sáng Thứ 3 25/11/2014 Nhà E
    Kế toán K8.14 Chiều Thứ 3 25/11/2014 Nhà E

           Yêu cầu sinh viên lớp KTK8.13 và KTK8.14 có mặt tại địa điểm thi để dự thi.

                          Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h00

                          Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h15

           Khi đi thi, Sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân.

KHOA KẾ TOÁN - PHÂN TÍCH


Bài viết khác