TUYỂN SINH

 • Thông báo tuyển sinh đại học chính quy bổ sung

  Thông báo tuyển sinh đại học chính quy bổ sung

  - Căn cứ vào thông tư 07/2020 ngày 20/03/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT qui định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ. tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28/09/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

  - Căn cứ vào thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 về qui chế tuyển sinh trình độ đại học;tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy

  Thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy

  Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

  Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2020 đối với các thí sinh xét tuyển vào trường như sau:

 1