Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - SV giữa khóa năm học 2020 - 2021

          Sáng ngày 19/12/2020 tại Hội trường lớn, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Phòng Công tác sinh viên đã tổ chức học tập Tuần sinh hoạt công dân- SV giữa khóa cho sinh viên các ngành thuộc khóa 6.

          Thực hiện Hướng dẫn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28 tháng 8 năm 202020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2020 - 2021 trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm. Thực hiện Kế hoạch số 1180/KH-ĐHKTNA ngày 07/12/2020, sáng ngày 19/12/2020 tại Hội trường lớn, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Phòng Công tác sinh viên đã tổ chức học tập Tuần sinh hoạt công dân- SV giữa khóa cho sinh viên các ngành thuộc khóa 6.

Một góc của Tuần sinh hoạt Công dân - SV giữa khóa năm học 2020 - 2021

          Đợt sinh hoạt được triển khai với nhiều nội dung thiết thực, bổ ích đối với sinh viên. Nội dung đầu tiên của đợt sinh hoạt  là chuyên đề: “Những vấn đề trên Biển Đông. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, những kết quả đạt được” do thầy giáo Nguyễn Quốc Sơn – Trưởng phòng Công tác sinh viên trình bày. Qua chuyên đề này, sinh viên được nâng cao kiến thức về biển đảo, chủ quyền biển đảo của Việt Nam, hiểu rõ hơn về Công ước về Luật biển 1982, nhận thức rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.

Trao đổi các nội dung trong Tuần sinh hoạt Công dân - SV giữa khóa năm học 2020-2021

          Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng chống ma túy (Từ 10/11 đến ngày 10/12/2020), theo Công văn số 4344/BGD ĐT-GDCT HSSV ngày 21 tháng 10 năm 2020, Phòng Công tác sinh viên đã mời Chi đoàn Công an Thành phố Vinh nói chuyện với sinh viên về Luật Phòng, chống ma túy, Luật An ninh mạng, tác hại của trò chơi trực tuyến và các tệ nạn xã hội khác... Qua đó giúp sinh viên nhận thức rõ hậu quả, tác hại  ma túy, nhất là tác hại của ma túy tổng hợp và tác hại của việc đưa các thông tin không đúng sự thật, thông tin của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ và tác hại của trò chơi trực tuyến.

          Với những nội dung bổ ích liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của mình tại Trường. Với sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo từ phía Nhà trường và sự nỗ lực của các bạn sinh viên sẽ đạt được thành tích cao nhất trong học tập. Trau dồi thêm nhiều kỹ năng để phát triển toàn diện năng lực của bản thân để trở thành nguồn nhân lực cao; góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước./.

Tin bài: Phòng CTSV


Bài viết khác