Tuần sinh hoạt công dân HSSV giữa khóa, năm học 2019 - 2020

     Thực hiện Hướng dẫn số: 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2019 - 2020 trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm năm học 2019 – 2020; Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-CTSV ngày 02/3/2020, ngày 05/6/2020  Phòng công tác sinh viên đã tổ chức đợt học Tuần sinh hoạt công dân-HSSV giữa khóa năm học 2019 – 2020.  

          Thực hiện Hướng dẫn số: 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2019 - 2020 trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm năm học 2019 – 2020; Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-CTSV ngày 02/3/2020, ngày 05/6/2020  Phòng công tác sinh viên đã tổ chức đợt học Tuần sinh hoạt công dân-HSSV giữa khóa năm học 2019 – 2020.  Về dự lễ Khai mạc đợt sinh hoạt, phía lãnh đạo nhà trường có cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí cán bộ Chi đoàn Công an Thành phố Vinh, các giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm và hơn 300 sinh viên các khóa 4, khóa 5 hệ chính quy đang học tập tại trường.

Ảnh: Toàn cảnh Tuần sinh hoạt công dân _HSSV giữa khóa

     Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên lần này với các chủ đề: Những nội dung cơ bản về biển đảo Việt Nam; Hưởng ứng tháng hành động về phòng chống ma túy năm 2020; Kỹ năng hành trang cuộc sống. Tại các buổi sinh hoạt các em sinh viên được nghe Thầy giáo Nguyễn Quốc Sơn - Trưởng phòng  Công tác sinh viên  giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982; vị trí, vai trò của Biển Đông; Tình tình tranh chấp trên Biển Đông và Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.

Ảnh: Thầy Nguyễn Quốc Sơn giới thiệu nôi dung về Biển, đảo

     Bên cạnh việc giới thiệu các nội dung biển đảo, tại đợt sinh hoạt các em sinh viên cũng được Công an Thành phố Vinh giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Phòng chống ma túy, nghe báo cáo thực trạng công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua… Qua đó giúp sinh viên hiêu rõ  hơn hậu quả, tác hại việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là tác hại của ma túy tổng hợp.

     Buổi cuối cùng của đợt sinh hoạt, sinh viên được tham gia học tập các kỹ năng cơ bản  như  kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xác định mục tiêu, kỹ năng giao tiếp…. 

     Nắm bắt qua các buổi sinh hoạt cho thấy, hầu hết các em sinh viên cơ bản đã nắm được và phân biệt rõ các khái niệm biển, đảo, chủ quyền, quyền chủ quyền; tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp cũng như các quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết tranh chấp biển đảo./.

Tin bài: Phòng CTSV

Ảnh: Chung Thành

 


Bài viết khác