Lễ trao Quyết đinh công nhân Đảng viên

Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện chương trình công tác Đảng cảu Chi bộ Liên phòng II, vào lúc 14h 30 ngày 11 tháng 03 năm 2019, Chi bộ Liên phòng II đã tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị Lương Thị Thanh huyền và Đặng Thị Thu Hằng. Đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi lễ

       Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện chương trình công tác Đảng Chi bộ Liên phòng II, vào lúc 14h 30 ngày 11 tháng 03 năm 2019, Chi bộ Liên phòng II đã tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị Lương Thị Thanh huyền và Đặng Thị Thu Hằng. Đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi lễ.

       Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển Đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ Đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Sau 12 tháng phấn đấu và thử thách, 02 đồng chí đảng viên dự bị Lương Thị Thanh Huyền và Đặng Thị Thu Hằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và được chi bộ hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị  xem xét đề nghị Thành ủy Vinh công nhận đảng viên chính thức.

Sau phần 02 đảng viên dự bị đọc bản kiểm điểm, đảng viên  được chi bộ giao nhiệm vụ giúp đỡ Đảng viên mới nhận xét, đánh giá quá trình phấn đấu của đồng chí Huyền và đồng chí Hằng, đồng chí Bí thư Chi bộ Liên phòng II đọc và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh công nhận Đảng viên chính thức cho 02 đồng chí.

Ảnh: Trao quyết định chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Lương Thanh Huyền

Ảnh: Trao quyết định chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Đặng Thị Thu Hằng

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 02 đảng viên chính thức Lương thị Thanh Huyền và Đặng Thị Thu Hằng đã phát biểu cảm tưởng và hứa nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

        Phát biểu ý kiến tại lễ công nhận Đảng viên chính thức, Đ/c Bí thư Chi bộ Nguyễn Thượng hải chúc mừng đảng viên chính thức đồng thời căn dặn  đảng viên được chuyển đảng chính thức tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hơn nữa, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên và chấp hành tốt những điều đảng viên không được làm. Đ/c Bí thư Chi bộ  cũng khẳng định Chi bộ cần tiếp tục quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp, thực hiện mục tiêu phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 2017 – 2019 và những nhiệm kỳ tiếp theo..

                                           Tin bài: Nguyễn Thượng Hải; Ảnh: Lê Văn Truyền


Bài viết khác