Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập chỉ thị 05-CT/TW năm 2020

     Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy năm 2020, được sự nhất trí của Đảng bộ Thành Phố Vinh, ngày 09 tháng 7 năm 2020 Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội Nghị học tập chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chủ đề năm 2020 và Tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 76- KL/TW, Kết luận số 77 – KL/TW Của bộ chính trị.

     Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy năm 2020, được sự nhất trí của Đảng bộ Thành Phố Vinh, ngày 09 tháng 7 năm 2020 Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội Nghị học tập chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chủ đề năm 2020 và Tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 76- KL/TW, Kết luận số 77 – KL/TW Của bộ chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị

     Tham dự và báo cáo viên hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó ban tuyên giáo Thành ủy Vinh; Về phía Đảng ủy có đồng chí Tăng Văn Tân- Bí thư đảng ủy – Chủ tịch hội đồng Trường; về phía BGH có sự tham dự của đồng chí TS.Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể Cán bộ, Đảng viên, CNV trong toàn Đảng bộ nhà trường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó ban tuyên giáo Thành ủy Vinh giới thiệu những nội dung cơ bản học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh”

Đ/c: Nguyễn Quang Vinh – Phó ban tuyên giáo Thành ủy Vinh phát biểu tại hội nghị

     Tại hội nghị đồng chí Tăng Văn Tân- Bí thư đảng ủy – Chủ tịch hội đồng Trường đã báo cáo tổ chức học tập, quán triệt  Kết luận số 76- KL/TW của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 33- NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triễn bền vững đất nước và Kết luận số 77 – KL/TW Của bộ chính trị về chủ trương khác phục tác động của đại dịch Covid- 19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Đ/c: Tăng Văn Tân- Bí thư đảng ủy – Chủ tịch hội đồng Trường phát biểu tại hội nghị

     Mục đích của buổi học tập nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, CCVC nắm vững, hiểu rõ những nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2020, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành việc làm thường xuyên; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc làm theo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, trước hết là người đứng đầu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

     Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; gắn nội dung học tập chuyên đề năm 2020 với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa, các chủ đề, khâu đột phá đã xác định; với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của ngành đã đề ra, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi và là tiền đề tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin bài: Viết Vinh

Ảnh: Chung Thành


Bài viết khác