Báo cáo Công tác đoàn và phong trào thanh niên

Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 8/2014 diễn ra với những sự kiện chính trị và những chương trình của tuổi trẻ gắn liền với công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các trường đại học, cao đẳng. BTV đoàn trường lập báo cáo gửi lên Đảng ủy, BGH nhà trường và tổ chức đoàn cấp trên. Đồng thời triển khai kế hoạch hoạt động tháng 9/2014 tới các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc cụ thể như sau:

                    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN     

                            ====˜&™====                                 

                        Số:165 /BC-ĐTN                                                                                                                                              Vinh, ngày 18  tháng 8 năm  2014                         

BÁO CÁO

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 8 NĂM  2014, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2014

 1. Tổng kết các hoạt động trong tháng 8/2014:

    - Thực hiện triển khai nghiêm túc kế hoạch, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên tỉnh đoàn triển khai trong tháng.

    - Tham gia Hội nghị cán bộ Đoàn – Hội cấp Trung ương tại Tp Đà Lạt từ ngày 31/7/2014 đến ngày 04/08/2014.

    - Ngày 5/8/2014, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cùng tham gia với Đảng ủy, BGH nhà trường thăm hỏi, tặng sổ tiết kiệm cho 06 hộ gia đình khó khăn tại xã Châu Thôn – Quế Phong.

    - Được sự nhất trí của Đảng ủy nhà trường và Trung tâm chính trị thành phố Vinh, ngày 4/8/2014, khai giảng lớp học Cảm tình Đảng cho sinh viên năm 2.

    - Tham gia lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội cấp tỉnh năm 2014 tại Cửa Lò từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2014.

    - Tham gia giải bóng đá giao hữu với đơn vị kết nghĩa C20.

    - Triển khai tuyên truyền, phát tờ rơi, treo banron cho Chương trình Nữ sinh VIệt Nam duyên dáng năm 2014.

     - Tổ chức họp xét khen thưởng Chiến dịch hè năm 2014.

2. Kế hoạch hoạt động tháng 9/2014

     - Đón tân sinh viên, tiếp nhận đoàn viên mới.

     - Xây dựng kế hoạch Công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014.

    - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình các ban ngành cấp trên về việc thành lập Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

     - Triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Nơi nhận:                                                                              TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

- Đảng ủy, BGH (B.c)                                                                      P.BÍ THƯ

- Ban TN T.H Tỉnh đoàn  (B.c)                                                          (Đã ký)        

- VP Tỉnh đoàn (B.c)                                                                Nguyễn Mạnh Hưng

- LCĐ và chi đoàn trực thuộc (Th.h)                                                                                  

- Lưu VP.            

 Tải văn bản tại đây: Báo cáo tháng 8/2014

                                                                            
 


Bài viết khác