Báo cáo hoạt động tháng 11/2016, Phương hướng nhiệm vụ cơ bản tháng 12/2016

Ngày 5/11, đăng cai tổ chức Hội nghị Quán triệt, định hướng dư luận trong ĐVTN, HSSV năm 2016 do tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức dành cho ĐVTN, HSSV các trường ĐH,CĐ trực thuộc tỉnh đoàn.

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  NGHỆ AN

***

Số: 211 BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Vinh, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 11/2016

PHƯỚNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 12/2016

-------------------------------------

          1. Tổng kết các hoạt động trong tháng 11/2016

          1.1. Kết quả thông tin, tuyên truyền:

          - Tích cực tham gia và thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Tích cực triển khai công tác thông tin tuyên truyền việc chấp hành pháp luật ATGT  trong HS-SV bằng các hình thức phong phú: treo banron, tuyên truyền qua loa phát thanh của nhà trường, trên Website và trang mạng xã hội do Đoàn trường, Hội sinh viên trường quản lý.

          - Đội cộng tác viên đoàn trường và ban quản trị các trang mạng xã hội do đoàn trường phụ trách kịp thời nắm bắt thông tin dư luận trong đoàn viên thanh niên nhà trường.

          1.2. Các hoạt động cụ thể:

          - Ngày 5/11, đăng cai tổ chức Hội nghị Quán triệt, định hướng dư luận trong ĐVTN, HSSV năm 2016 do tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức dành cho ĐVTN, HSSV các trường ĐH,CĐ trực thuộc tỉnh đoàn.

         - Sáng ngày 11/11, CLB Sống để yêu thương của Đoàn trường đã tổ chức chương trình “Hạnh phúc là sẻ chia” lần thứ  6 tại bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An. Chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp với 265 bát cháo được phát cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

         - Ngày 19/11, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã tổ chức thành công Chương trình “Bình minh Sinh viên - NACE” lần thứ 1, chào mừng 34 năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 201/11/2016)

2. Phương hướng hoạt động chủ yếu tháng 12/2016

Tham gia và thực hiện thành công chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

 2.1. Dự kiến các hoạt động trong tháng:      

          - Tổ chức giải bóng chuyền Nam HS-SV lần thứ 5 năm học 2016 - 2017 (Dự kiến từ ngày 05/12 đến ngày 07/12).

          - Triển khai chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2016 và Xuân tình nguyện 2017”.

          - Hội sinh viên nhà trường tổ chức chương trình “Mừng Noel – Đón năm mới và Tuyên dương điển sinh viên tôn giáo tiêu biểu” năm 2016 (dự kiến tối ngày 21/12).

          - Giao lưu, tặng quà cho các đơn vị quân đội kết nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 –22/12/2016) 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 –22/12/2016)

         - Các Câu lạc bộ, Đội nhóm của đoàn trường tiến hành các chương trình trong và ngoài trường theo kế hoạch hoạt động đã được đoàn trường thông qua.

         Trên đây là báo cáo tổng kết những hoạt động trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 11/2016 và phương hướng chủ yếu tháng 12/2016 của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có gì phát sinh Đoàn trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên và sẽ báo cáo bằng văn bản trong tháng tới.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH. (B/cáo)

- BTV tỉnh đoàn Nghệ An. (B/cáo)

- BTK Hội sinh viên tỉnh. (B/cáo)

- Ban TTNTH tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Ban TG  tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Văn phòng tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn GV (Th/hiện)

- Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác