Báo cáo hoạt động tháng 4/2016 - Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng 5/2016

Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 4/2016, Phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2016 cụ thể như sau:

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  NGHỆ AN

***

Số: 158 BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Vinh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 04/2015. PHƯỚNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 05/2016.

-------------------------------------

          1. Tổng kết các hoạt động trong tháng 04/2016

          - Tham gia và thực hiện thành công chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Triển khai kế hoạch, công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên Website và trang mạng xã hội do Đoàn trường, Hội sinh viên trường quản lý.

          - Triển khai thông báo bình xét học cảm tình Đảng cho đoàn viên ưu tú Đại học K1 và Cao đẳng K10.

          - Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” hướng tới chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016).

          - Ngày 09/4/2016, Phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện” lần thứ 2 năm học 2015 – 2016.     

          - Tháng 4/2016, CLB Sống để yêu thương của Đoàn trường đã tổ chức chương trình bát cháo tình thương với chủ đề “Hạnh phúc sẻ chia” với gần 500 bát cháo miễn phí tại bệnh viện Nội Tiết và bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh.

          2. Phương hướng hoạt động chủ yếu tháng 05/2016

          - Tham gia tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ do Đảng ủy, BGH nhà trường giao phó và các hoạt động  do Đoàn, Hội cấp trên tổ chức.

          - Thực hiện có hiệu quả kế hoạch do Đảng ủy, BGH nhà trường triển khai. Các chương trình phối hợp của các khoa chuyên môn, công đoàn nhà trường tổ chức.

          - Dự kiến các chương trình cụ thể trong tháng:

          + Tổ chức giải bóng đá HS-SV toàn trường lần thứ VIII năm học 2015 - 2016. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

          + Tổ chức lễ miting kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016).

          + Phát động kỳ thi học kỳ nghiêm túc  - chất lượng.

          Trên đây là báo cáo tổng kết những hoạt động trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 04/2016 và phương hướng chủ yếu tháng 06/2016 của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có gì phát sinh Đoàn trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên và sẽ báo cáo bằng văn bản trong tháng tới.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH. (B/cáo)

- BTV tỉnh đoàn Nghệ An. (B/cáo)

- BTK Hội sinh viên tỉnh. (B/cáo)

- Ban TTNTH tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Ban TG  tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Văn phòng tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn GV (Th/hiện)

- Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác