Báo cáo hoạt động tháng 5/2016 - Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng 6/2016

Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 5/2016, Phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2016 cụ thể như sau:

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  NGHỆ AN

***

Số: 167 BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 
   

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 05/2015. PHƯỚNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 06/2016.

-------------------------------------

          1. Tổng kết các hoạt động trong tháng 05/2016

          - Tham gia và thực hiện thành công chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền  cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên Website và trang mạng xã hội do Đoàn trường, Hội sinh viên trường quản lý.

          - Ngày 12/5, tổ chức thành công lễ trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” hướng tới chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016).

          - Ngày 25/5/2016, phối hợp với Cục thuế Nghệ An  tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền chính sách pháp luật thuế trong trường học năm 2016.

          2. Phương hướng hoạt động chủ yếu tháng 06/2016

          - Tham gia tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ do Đảng ủy, BGH nhà trường giao phó và các hoạt động  do Đoàn, Hội cấp trên tổ chức.

          - Phối hợp với Ban tuyển sinh tiếp tục đẩy mạnh công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua mạng và các trang mạng xã hội do đoàn trường quản lý           

          - Phát động kỳ thi học kỳ nghiêm túc  - chất lượng.

          - Triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016.

          - Triển khai bình xét giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

          - Triển khai thông báo bình xét học cảm tình Đảng cho đoàn viên ưu tú Đại học K1 và Cao đẳng K10.  

          Trên đây là báo cáo tổng kết những hoạt động trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 05/2016 và phương hướng chủ yếu tháng 06/2016 của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có gì phát sinh Đoàn trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên và sẽ báo cáo bằng văn bản trong tháng tới.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH. (B/cáo)

- BTV tỉnh đoàn Nghệ An. (B/cáo)

- BTK Hội sinh viên tỉnh. (B/cáo)

- Ban TTNTH tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Ban TG  tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Văn phòng tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn GV (Th/hiện)

- Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 
Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác