Báo cáo hoạt động tháng 7/2016 - Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng 8/2016

1.1. Kết quả thông tin, tuyên truyền: Tích cực tham gia và thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  NGHỆ AN

***

Số: 183 BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Vinh, ngày 24 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 07/2015. PHƯỚNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 08/2016.

-------------------------------------

          1. Tổng kết các hoạt động trong tháng 07/2016

          1.1. Kết quả thông tin, tuyên truyền:

          - Tích cực tham gia và thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trong ĐVTN trên Website và trang mạng xã hội do Đoàn trường, Hội sinh viên trường quản lý.

          - Quán triệt nghiêm túc công văn chỉ đạo của Đoàn, Hội cấp trên về việc đảm bảo an toàn trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016.

          - Quán triệt nghiêm túc đến ĐVTN dịp nghỉ hè an toàn, thiết thực.

          - Được sự đồng ý của Đảng ủy và thành ủy, sáng 12/7, Đoàn trường đã cử cán bộ đoàn chủ chốt của đoàn trường tham gia hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Thành ủy Vinh tổ chức.

          1.2.  Các hoạt động cụ thể:

          - Tổ chức ra quân và hoàn thành tốt Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016.

          - Tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016 tại xã Lưu Kiền, Tương Dương do tỉnh đoàn tổ chức. Chương trình được diễn ra hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

          - Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016) với các hoạt động cụ thể:

          + Ngày 10/7/2016, Đội TNTN tham gia chiến dịch hè đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách tại bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

          + Ngày 23/6/2016. BTV đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho 5 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở Xã Hưng Hòa và Phường Hà Huy Tập - Tp Vinh.

          + Dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn (Ngày 26/7/2016).

          2. Phương hướng hoạt động chủ yếu tháng 08/2016

          - Tham gia tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ do Đảng ủy, BGH nhà trường giao phó và các hoạt động  do Đoàn, Hội cấp trên tổ chức.

          - Phối hợp với Ban tuyển sinh tiếp tục đẩy mạnh công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua mạng và các trang mạng xã hội do đoàn trường quản lý.

          - Phối hợp Trung tâm chính trị thành phố Vinh tổ chức khai giảng lớp Cảm tình Đảng năm 2016 cho 86 đoàn viên ưu tú của nhà trường.

          - Tổ chức các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 02/9/2016).

          - Đón tân sinh viên khóa mới.

          Trên đây là báo cáo tổng kết những hoạt động trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 07/2016 và phương hướng chủ yếu tháng 08/2016 của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có gì phát sinh Đoàn trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên và sẽ báo cáo bằng văn bản trong tháng tới.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH. (B/cáo)

- BTV tỉnh đoàn Nghệ An. (B/cáo)

- BTK Hội sinh viên tỉnh. (B/cáo)

- Ban TTNTH tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Ban TG  tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Văn phòng tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn GV (Th/hiện)

- Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác