Báo cáo hoạt động tháng 8/2016 - Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng 9/2016

Tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin tuyển sinh trực tuyến qua mạng và các trang mạng xã hội do đoàn trường quản lý.

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  NGHỆ AN

***

Số: 194 BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Vinh, ngày 21 tháng 08 năm 2016

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 08/2016. PHƯỚNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 09/2016.

-------------------------------------

          1. Tổng kết các hoạt động trong tháng 08/2016

          1.1. Kết quả thông tin, tuyên truyền:

          - Tích cực tham gia và thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trong ĐVTN trên Website và trang mạng xã hội do Đoàn trường, Hội sinh viên trường quản lý.

          - Đội cộng tác viên đoàn trường và ban quản trị các trang mạng xã hội do đoàn trường phụ trách kịp thời nắm bắt thông tin dư luận trong đoàn viên thanh niên nhà trường.

          1.2.  Các hoạt động cụ thể:

          - Tổ chức lớp học Cảm tình Đảng cho 74 quần chúng ưu tú là đoàn viên, sinh viên của nhà trường.

          - Tặng 1.000 cuốn vở cho các em học sinh trường Tiểu học và trường THCS xã Châu Thôn, huyện Quế Phong trong chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2016 - 2017 do tỉnh đoàn Nghệ An phát động trị giá 7 triệu đồng.

          - Tổ chức đón tân sinh viên khóa mới nhập học.

          - Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho tân sinh viên khóa mới.

          2. Phương hướng hoạt động chủ yếu tháng 09/2016

          - Tham gia tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ do Đảng ủy, BGH nhà trường giao phó và các hoạt động  do Đoàn, Hội cấp trên tổ chức.

          - Tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin tuyển sinh trực tuyến qua mạng và các trang mạng xã hội do đoàn trường quản lý.

          - Tổ chức ngày hội “Bình minh sinh viên” chào đón tân sinh viên năm học 2017 – 2018.

          - Tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu” cho các em học sinh tại Trung tâm Giáo dục - dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 

          Trên đây là báo cáo tổng kết những hoạt động trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 08/2016 và phương hướng chủ yếu tháng 09/2016 của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có gì phát sinh Đoàn trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên và sẽ báo cáo bằng văn bản trong tháng tới.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH. (B/cáo)

- BTV tỉnh đoàn Nghệ An. (B/cáo)

- BTK Hội sinh viên tỉnh. (B/cáo)

- Ban TTNTH tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Ban TG  tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Văn phòng tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn GV (Th/hiện)

- Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác