Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2014 -2015

  Học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được tổ chức, triển khai trong không khí tuổi trẻ tỉnh nhà ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.  Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2017. 

 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

Số: 21 BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Vinh, ngày 10  tháng 02  năm 2014

BÁO CÁO SƠ KẾT

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN HỌC KỲ 1

 NĂM HỌC  2014 - 2015

-----------------------

      Học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được tổ chức, triển khai trong không khí tuổi trẻ tỉnh nhà ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.  Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2017.

      Học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 diễn ra trong điều kiện Đoàn, Hội cấp trên; Đảng ủy, BGH nhà trường và các phong ban trung tâm dành nhiều sự quan tâm tới công tác Đoàn và phong trào thanh niên; BCH đoàn trường triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động đoàn. Đoàn viên, thanh niên trong toàn trường đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quản lý của nhà nước, tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức.

       Thực hiện công văn số 1211 - CV/TĐTN –TTNTH của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về việc sơ kết công tác Đoàn - phong trào thanh niên trường học và Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ 1 năm 2014 - 2015. Căn cứ kết quả triển khai tại đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:

      I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

      1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

      Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015 và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh đoàn, Đoàn trường đã tham gia 01 học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đoàn, Nghị quyết đại hội Hội sinh viên các cấp Trung ương tại Tp Đà Lạt và 02 lớp học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết cấp tỉnh ( Tại Cửa Lò từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2014 và Sáng 1/11/2014, đoàn  trường đã cử 30 học viên tham gia lớp tập huấn cán bộ đoàn – hội các trường đại học, cao đẳng và TCCN và dạy nghề).

      Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 9/9/2014, Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị với chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên.   

     Ngoài ra còn tuyên truyền qua website nhà trường, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động; truyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, sinh hoạt chi đoàn...

      Tổ chức học tập và giáo dục chính trị tư tưởng, tuần chính trị công dân đầu khoá cho gần 1000 ĐVTN Đại học K1, Cao đẳng khóa 10, Trung cấp K38.

      1.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục sinh viên, học sinh về lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

      Các hoạt động giáo dục truyền thống đã được tổ chức theo các chủ đề, tập trung vào các dịp kỷ niệm lớn như kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2014), Chào mừng thành công Đại hội lần thứ V của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An, Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014 – 2017. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014)…

      Đoàn trường và các LCĐ tổ chức treo khẩu hiệu tuyên truyền, lên bảng tin, trang web của Đoàn trường nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm... Thông qua các hoạt động về nguồn, các đợt tham quan, học tập thực tế ở các di tích lịch sử, truyền thống, hương ứng và Hiến máu tình nguyện, ... từng bước đã được bồi dưỡng tình cảm cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục truyền thống tương thân tương ái, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc cho đoàn viên thanh niên.

     Hướng về Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân. Sáng ngày 21/12/2014, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh nhà trường tổ chức dâng hoa, dâng hương tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Qua đó góp phần giáo dục ý chí, tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tromg ĐVTN.

     1.2. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác"

      Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” trong đoàn viên thanh niên. Đoàn trường đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch về việc tiếp tục đẩy mạnh việc­­­­­ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các hoạt động tập trung vào chủ đề "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".

     Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 9/9/2014, Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị với chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên.   

      Trong học kỳ vừa qua, đoàn trường vinh dự có 01 giảng viên được Tuyên dương Giáo viên trẻ Nghệ An tiêu biểu năm 2014.

      1.3. Kết quả triển khai các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

      Công tác giáo dục pháp luật đã được triển khai nhiều hơn, có chiều sâu hơn. Các Luật phòng chống ma tuý, Luật an toàn giao thông, Luật giáo dục tiếp tục được triển khai học tập, thực hiện ở nhiều hình thức: Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông. Đoàn trường đã phối hợp với BAGT Tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Tuyên truyền pháp luật ATGT trong nhà trường.

       Đoàn trường và khoa chuyên môn Phối hợp với Cục thuế Tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Rung chuông vàng Tuyên truyền pháp luật về thuế năm 2014.

     Hội thi nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực thuế đối với đoàn viên thanh niên, sinh viên trong nhà trường. Tiếp theo Đề án đưa chính sách pháp luật thuế vào trường học.

     1.4. Công tác thông tin tuyên truyền

     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin về các hoạt động tiêu biểu, Đoàn trường đã quan tâm nhiều hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Website Tỉnh đoàn, Đài truyền hình, Đài truyền thanh thành phố Vinh.

     Các kế hoạch hoạt động và kết quả hoạt động thường xuyên được cập nhật tại bảng tin của Đoàn trường. Đoàn trường duy trì thường xuyên, đầy đủ và kịp công tác thông tin tuyên truyền trên website của Nhà trường. Báo cáo viên định kỳ mỗi tháng một lần báo cáo các hoạt động lên tỉnh Đoàn.

     1.5. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận trong đoàn viên thanh niên.

     Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong ĐVTN tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức thông qua các buổi sinh hoạt của các chi đoàn được tổ chức thường xuyên, đều đặn, các hội nghị cán bộ đoàn mở rộng toàn trường, qua đội cờ đỏ, bí thư, lớp trưởng. Nhờ đó, tình hình tư tưởng trong học sinh, sinh viên được nắm bắt khá kịp thời, giúp nhà trường xử lý các vấn đề nổi cộm trong HSSV.

     2. Công tác xây dựng tổ chức đoàn:

     2.1. Công tác đoàn viên:

     Tổng số đoàn viên tính đến hết tháng 12/2014 của đoàn trường là 2.500 ĐVTN. Hiện nay, Đoàn trường đang làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên năm cuối sắp tốt nghiệp ra trường.

     Hàng tháng, tất cả các chi đoàn trong toàn trường đều tổ chức sinh hoạt định kỳ  lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn 2 tuần/lần cho các đoàn viên thuộc chi đoàn mình.

     2.2. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn

     Hiện nay, toàn trường có 4 LCĐ, 53 chi đoàn, 01 chi đoàn trực thuộc. Trong thời gian qua, Đoàn trường tiếp tục tập trung chấn chỉnh, kiểm tra công tác tổ chức của các chi đoàn, LCĐ, đặc biệt là chỉ đạo các hoạt động của các Liên chi đoàn vì đây là các LCĐ mới được thành lập và các chi đoàn Đại học K1, CĐ K10, TC K38.

     Tiếp tục chuyển toàn bộ công tác chỉ đạo, quản lý triển khai các hoạt động của Đoàn lên trang web. Trong thời gian tới BCH Đoàn trường tiếp tục hoàn thiện Quy định về công tác báo cáo, đăng ký lịch tuần và tính điểm thi đua, xếp hạng hoạt động của các LCĐ hàng tháng.

     Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường, việc tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng được các chi đoàn nghiêm túc thực hiện. Tại Hội nghị cán bộ Đoàn mở rộng hàng tháng, chào cờ đầu tháng, Ban Thường vụ Đoàn trường đều có báo cáo các hoạt động đã diễn ra của tháng trước và triển khai các hoạt động trọng tâm, hoạt động chuyên đề của tháng tới. Đây cũng là nguồn thông tin cần thiết để các liên chi đoàn, chi đoàn triển khai trong các buổi sinh hoạt tại cơ sở.

     2.3. Công tác cán bộ Đoàn

     Trong năm học qua, cán bộ đoàn của các LCĐ và chi đoàn tiếp tục được tham gia các sinh hoạt, hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ do Tỉnh đoàn tổ chức. Nhìn chung, cán bộ đoàn toàn trường đáp ứng được những yêu cầu và nhiệm vụ, công việc hiện nay. Do vậy các hoạt động của tuổi trẻ toàn trường được điều hành trôi chảy, đúng với thời gian quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ của các LCĐ và chi đoàn chưa chú trọng nhiều đến hoạt động, còn đối phó, hình thức, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công tác đoàn vào phong trào thanh niên của một số đơn vị.

     2.4. Công tác kiểm tra, giám sát

     Công tác kiểm tra của Đoàn cũng được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra thường xuyên của Đoàn đã góp phần đẩy mạnh các phong trào hoạt động, củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn của tất cả các cơ sở Đoàn. Uỷ ban kiểm tra của Đoàn trường đã hoạt động đúng quy chế. Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm đúng mức có tác dụng động viên tốt đến phong trào. BTV Đoàn trường đã tiến hành kiểm tra thường xuyên hoạt động của các LCĐ, các chi đoàn trong toàn trường. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác.

     3. Công tác tham gia xây dựng Đảng:

     Phối hợp với Đảng uỷ tổ chức lớp cảm tình Đảng cho 86 đoàn viên xuất sắc. Ban Thường vụ Đoàn trường đang tiến hành họp xét giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Đoàn trường đã có chương trình bồi dưỡng, giao các phần việc cụ thể cho các đoàn viên ưu tú sau khi đã được giới thiệu và phối hợp làm tốt công tác bồi dưỡng đảng viên mới.     

     4. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

     4.1. Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế:

     Khuyến khích, động viên các đoàn viên trong toàn trường tham gia lớp học ngoại ngữ và tin học do trung tâm Ngoại ngữ và Tin học của trường tổ chức.

     Sinh viên khối kỹ thuật đã tham gia cùng các giáo viên thuộc chi đoàn giáo viên thực hiện nghiên cứu và hoàn thành một số đề tài khoa học về trồng trọt và chăn nuôi tại vườn thực nghiệm.

     Phong trào NCKH trong cán bộ trẻ trong chi đoàn giáo vên cũng được quan tâm, nhiều bài viết được đăng trên tập san thông tin khoa học của nhà trường và các tạp chí trên toàn quốc.

     Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2014, tại khu vực sân ký túc xá, Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức ra quân làm hai sân bóng chuyền. Đây là công trình thanh niên của Đoàn viên thanh niên nhà trường, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2014 – 2017. Buổi ra quân có sự tham gia của Đoàn trường, Phòng quản trị thiết bị và đặc biệt là các đoàn viên thanh niên của các Liên chi đoàn.

      4.2. Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

      Ngày 5/8/2014, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cùng tham gia với Đảng ủy, BGH nhà trường thăm hỏi, tặng sổ tiết kiệm cho 06 hộ gia đình khó khăn tại xã Châu Thôn – Quế Phong.

     Tích cực tham gia phong trào Hiến máu tình nguyện do cấp trên phát động. Ngoài ra, CLB Hiến máu tình nguyện của nhà trường luôn duy trì các hoạt động xã hội tại Trung tâm dạy nghề trẻ em, khuyết tật của tỉnh.

     4.3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

     Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức tốt các hoạt động của Đội TNXK, các nhóm tự quản, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực trường và trên địa bàn dân cư.

     Tiếp tục triển khai nghiêm túc Quyết định số 22 QĐ/TĐ của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An về việc "Không sử dụng rượu, bia trong buổi sáng, giờ hành chính, giờ nghỉ trưa  của ngày làm việc đối với cán bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An"

     Tích cực tham gia hoạt động do Tỉnh đoàn và các đơn vị trên địa bàn tổ chức điều động hơn 2000 ĐVTN tham gia; chỉ đạo tổ chức các đội hình TNTN tuyên truyền thực hiện vận động cán bộ, học sinh, sinh viên không hút thuốc lá trong khu vực trường học.

     Tham gia dự lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2014” do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Đây là một hoạt động chính trị quan trọng của nhà Trường nhằm tuyên truyền sâu rộng trong HSSV để các em tích cực tìm hiểu, bổ sung kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam. Từ đó xây dựng phong trào thi đua, tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ để góp phần xây dựng, bảo vệ tổ quốc nói chung và biển đảo Việt Nam nói riêng.

      Thành lập đội ATGT  trại cổng trưởng với 50 ĐVTN tình nguyện làm việc đảm bảo công tác ATGT tại đơn vị.

       Phối hợp với BAGT Tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Tuyên truyền pháp luật ATGT trong nhà trường.

      Tối ngày 13/11/2014, Đoàn trường và khoa chuyên môn Phối hợp với Cục thuế Tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Rung chuông vàng Tuyên truyền pháp luật về thuế năm 2014.

     Hội thi nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực thuế đối với đoàn viên thanh niên, sinh viên trong nhà trường. Tiếp theo Đề án đưa chính sách pháp luật thuế vào trường học.

      4.4 Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ.

      Tổ chức phong trào thi đua trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức kỷ luật, kỹ năng ứng xử, hiệu quả trong công việc, trách nhiệm với đơn vị của các ĐVTN trong chi đoàn giáo viên.

     Tham mưu cho Đảng ủy, BGH nhà trường ban hành quy chế nghiên cứu khoa học đối với Đoàn viên thanh niên là học sinh – sinh viên. Triển khai tốt 02 đợt tập huấn về nghiên cứu khoa học cho ĐVTN toàn trường.

     4.5 Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

     Trong học kỳ vừa qua, Đoàn trường phối hợp với khối dân cư phường Hà Huy Tập đã tổ chức được 2 đợt ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của ĐVTN trong việc bảo vệ môi trường.

      Trong đợt thi đua cao điểm của học kỳ, đoàn trường đã phối hợp với phòng chuyên môn tổ chức ký cam kết tiết kiệm điện, nước trong nhà trường.

      5. Phong trào “Đồng hành với thanh niên  lập thân, lập nghiệp"

      5.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập.

      Tổ chức các hội nghị học tốt, đặc biệt là các chi đoàn ở khối Cao đẳng đã giúp các SV biết làm quen và thích nghi với cách học, cách nghiên cứu khoa học ở bậc học Cao đẳng mà ở phổ thông họ chưa biết. Chính đó là môi trường đầu tiên giúp các sinh viên khá, giỏi tiếp cận với phương pháp nghiên cứu, viết và trình bày vấn đề một cách khoa học. Kết quả của các hội nghị này đã cho sinh viên cách nhìn tổng quan về hoạt động tự học và tự nghiên cứu.

     Nhiều ĐVTN, đặc biệt là các đoàn viên giáo viên đã tham gia viết bài, sáng kiến kinh nghiệm cho các kỷ yếu khoa học của nhà trường và các tạp chí chuyên ngành.

      Là đơn vị khối trường học nên phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học” được coi là nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm hàng đầu. Tổ chức hội thi Học sinh giỏi cấp trường với hơn 200 sinh viên tham gia đạt chất lượng cao. Tiến hành dự giờ thăm lớp, chấm điểm thi đua cán bộ giáo viên trẻ.  Phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong HSSV và cán bộ giảng viên.

       Sáng ngày 18/12/2014, Đoàn trường phối hợp với Liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm – Ngư tổ chức thành công “Hội thi tay nghề” cho sinh viên khối ngành kỹ thuật hướng đến chào mừng Đại hội đoàn trường lần thứ VIII.

      Thông qua hội thi, học sinh, sinh viên ngành Nông – Lâm – Ngư nói riêng và sinh viên trong toàn trường nói chung đã hiểu thêm những kiến thức đang được học sách và những tình huống diễn ra trong thực tiễn, đồng thời cổ vũ, khích lệ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đặc biệt vào đúng dịp sắp diễn ra kỳ thi học kỳ của sinh viên nhà trường.

     Đoàn trường luôn định hướng cho các chi đoàn và HS - SV được tham gia học tập, rèn luyện các nghiệp vụ chuyên môn, được tham gia nghiên cứu khoa học, được thực hành, động viên tham gia các CLB, các diễn đàn vui học, tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa giảng viên trực giảng và học sinh sinh viên để củng cố kiến thức phục vụ cho các kỳ thi học kỳ,… Nhà trường đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, các cơ quan để tạo điều kiện cho HS - SV được tham gia thực tập, thực hành đạt kết quả tốt nhất.

    5.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm

     Phối kết hợp với trung tâm giới thiệu việc làm của nhà trường, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân để giới thiệu các sinh viên, học sinh ưu tú của trường có cơ hội làm việc trong và ngay sau khi ra trường. Phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm thêm bán thời gian cho HSSV.

Ngoài ra đoàn trường cùng với Tổ tư vấn việc làm đã tổ chức 05 lớp kỹ năng mền cho ĐVTN, giúp cho ĐVTN nhà trường trau dồi thêm kỹ năng về cuộc sống.

Tổ chức các lớp Tư vấn việc làm thu hút hơn 3000 ĐVTN tham gia. Phối họp với các đơn vị ngoài trường  tư vấn, đưa sinh viên khối kỹ thuật sau khi tốt nghiệp sang làm việc và tiếp tục học tập tại Israel với 20 sinh viên và  Nhật Bản là 10 sinh viên.

     5.3. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần

     Đoàn trường đã tổ chức các hội diễn văn nghệ, TDTT trong HSSV chào mừng các ngày lễ lớn như: Tổ chức hội diễn văn nghệ đầu khóa cho tân sinh viên.

     Tối ngày 18/11/2014, Đoàn trường tổ chức Liên hoan văn nghệ giữa các liên chi đoàn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và hướng tới Chào mừng Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014 – 2017.

    Liên hoan văn nghệ lần này là một trong nhiều hoạt động thường niên của đoàn trường nhằm mục đích đẩy mạnh giao lưu các hoạt động văn hoá - văn nghệ giữa các liên chi đoàn, các em học sinh sinh viên trong nhà trường. Tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết trong giảng dạy và giáo dục, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của đội ngũ nhà giáo, nâng cao vị thế Nhà giáo và tôn vinh nghề dạy học, nhằm tạo ra không khí chan hoà, vui tươi, phấn khởi. Tạo nên sức bật mới, sinh khí mới cho công tác giảng dạy của giảng viên và nhiệm vụ học tập của học sinh – sinh viên để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề nhưng vô cùng vinh quang mà Đảng và nhân dân đã giao phó.

     Tối ngày 18/12/2014, Đoàn trường phối hợp với đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Viettel và trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức thực hiện Chương trình giao lưu nghệ thuật Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân.

     Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. LCĐ Khoa Kế toán tổ chức Giải bóng chuyền nữ thường niên lần thứ 3. Tham gia giải Karaoke dành cho cán bộ đoàn do tỉnh đoàn tổ chức. Tổ chức Tọa đàm tại chi đoàn Chào mừng 84 năm ngày thành lập HLHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014)

     Dàn dựng và biểu diễn thành công văn nghệ Chào mừng lễ khai giảng năm học 2014 – 2015 và Hội nghị triển khai kế hoạch thi đua và ký cam kết thi đua các trường khối thi đua tỉnh Nghệ An năm học 2014 - 2015.

     Tối ngày 22/12/2014, Tổ chức đêm giao lưu “Vui noel – Đón năm mới” cho sinh viên công giáo đang học tập và rèn luyện tại trường,Chào mừng thành công Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014 - 2017.

     5.4. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội

     Phối hợp với tổ tư vấn việc làm của nhà trường và Tâm Việt tại Nghệ An, mở các lớp “Kỹ năng mềm” cho hơn 1000 HSSV trong trường, giúp cho HSSV có kiến thức xã hội để chuẩn bị ra trường lập nghiệp.

     Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban thường vụ tỉnh đoàn, Hội sinh viên tỉnh và ban chuyên môn. Sáng 1/11/2014, đoàn  trường đã cử 30 học viên tham gia lớp tập huấn cán bộ đoàn – hội các trường đại học, cao đẳng và TCCN và dạy nghề.

     Qua tập huấn lần này, các học viên đã được tập huấn các chuyên đề về “chân dung người thủ lĩnh” nhằm đào tạo cho cán bộ đoàn trong khối trường học những kỹ năng thủ lĩnh trong các trò chơi, các đề tài sinh hoạt tập thể; Cán bộ đoàn còn được tập huấn các kiến thức kỹ năng trong Chuyên đề Luật bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động Đoàn – Hội năm 2014.

     6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

     6.1. Ban Thường vụ Đoàn trường:

     BTV Đoàn trường đã phân công cho các đồng chí phụ trách từng mảng để  triển khai các nội dung hoạt động. Kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối, các chương trình công tác của Đoàn cấp trên, của nhà trường, chủ động lập kế hoạch theo tháng, theo từng hoạt động lớn, triển khai các hoạt động có hiệu quả, được đông đảo ĐVTN tham gia hưởng ứng.

     Có sự phối hợp tốt với các phòng, khoa và tổ chức trong nhà trường để tổ chức các hoạt động đạt kết quả tốt.

      Công tác thông tin báo cáo giữa Đoàn trường với Đảng uỷ, BGH và các ban của Tỉnh đoàn và uỷ viên thường vụ chỉ đạo kịp thời và đúng quy định. BCH Đoàn trường họp định kỳ 1 tháng/lần để triển khai kịp thời các chủ trương công tác Đoàn cấp trên và của Đảng uỷ, BGH nhà trường.

      6.2. Ban Chấp hành các LCĐ

      Các LCĐ mới thành lập đang còn thiếu kinh nghiệm nhưng đã có nhiều cố gắng và chủ động triển khai công tác, đã bám sát chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Ban Chấp hành các LCĐ đã triển khai nhiều hoạt động có chất lượng.

    III. TỒN TẠI HẠN CHẾ:

    - Công tác nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong học sinh, sinh viên còn hạn chế, thiếu tính hệ thống, chưa có cơ chế phối hợp đồng bộ và hiệu quả.

    - Các hoạt động rèn luyện kỹ năng chưa tổ chức thường xuyên, các liên chi đoàn và chi đoàn còn lúng túng trong một số công việc.

    - Các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên học kỳ vừa qua mặc dù đã thu hút được đoàn viên sinh viên tham gia nhưng chưa đi sâu vào công tác học tập, nhiệm vụ chuyên môn quan trọng của sinh viên.

KẾT LUẬN

     Dưới sự chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn Nghệ An, của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp với các phòng, ban chức năng, các khoa, các ban của Tỉnh Đoàn, của Uỷ ban Hội LHTN tỉnh và Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 đã triển khai có hiệu quả trên tất cả các mặt, hoàn thành chương trình công tác đã đề ra. Các hoạt động đã dần nâng cao chất lượng, đáp ứng được nhu cầu, những nhận thức mới của ĐVTN, có nhiều hoạt động cấp trường đã được các liên chi đoàn đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức thành công các hoạt động đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và góp phần vào thắng lợi chung của công tác Đoàn, phong trào thanh niên toàn tỉnh và phong trào học sinh, sinh viên cả nước.

     Tuy nhiên, công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học qua còn tồn tại nhiều hạn chế, cần nghiêm túc nhìn nhận để làm tốt hơn trong học kỳ tiếp theo năm học 2014 – 2015.

      Trên đây là báo cáo so kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Kinh tế Nghệ An học kỳ 1 năm học 2014 – 2015.

Nơi gửi:

- BTV Tỉnh đoàn (B/c)

- Hội sinh viên tỉnh (B/c)

- Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn (B/c)

- Đảng uỷ, BGH (B/c)

- Các LCĐ.

- Lưu VP Đoàn.         

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Hưng

Tải văn bản tại đây!

 
 

 

 


Bài viết khác