BÁO CÁO THÁNG 7/2017. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CƠ BẢN THÁNG 8/2017

Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các chương trình do tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh và  Hội sinh viên tỉnh triển khai. Đoàn trường đã triển khai tổ chức thực hiện các chương trình cụ thể tại đơn vị như sau: 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  NGHỆ AN

***

Số: 365 BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Vinh, ngày 29 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 07/2017 PHƯỚNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG  08/2017

-------------------------------------

          1. Tổng kết các hoạt động trong tháng 07/2017

          1.1. Công tác thông tin, tuyên truyền     

            - Tham gia và thực hiện thành công chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trong ĐVTN trên Website và trang mạng xã hội do Đoàn trường, Hội sinh viên trường quản lý.

          - Đoàn trường, Hội sinh viên nhà trường quán triệt nghiêm túc cho toàn thể ĐVTN nhà trường hưởng ứng tích cực các chương trình phát động thi đua của tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An.

          1.2. Các hoạt động triển khai thực hiện đến ngày 29/7/2017:

          Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các chương trình do tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh và  Hội sinh viên tỉnh triển khai. Đoàn trường đã triển khai tổ chức thực hiện các chương trình cụ thể tại đơn vị như sau:

-  Tích cực tham gia và thực hiện thành công chương trình hoạt động đã đề ra và các nhiệm vụ do Đảng uỷ, BGH nhà trường; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Phối hợp với Ban tuyển sinh tiếp tục đẩy mạnh công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua mạng và các trang mạng xã hội do đoàn trường quản lý           

          - Ngày 21/7/2017, Đoàn trường phối hợp với Siêu thị điện máy xanh Nghệ An tổ chức tuyển dụng các vị trí việc làm đối với các sinh viên vừa tốt nghiệp và đã tốt nghiệp ra trường.

          - Hoàn thành xuất sắc Chiến dịch tình nguyện hè 2017 tại xã Châu Thành - Huyện Quỳ Hợp theo kế hoạch của tỉnh đoàn Nghệ An.  

          - Tham gia chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca Việt - Lào” và Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) tại nghãi trang Liệt sỹ Việt – Lào.

          - Phối hợp với Hội Cựu chiến binh nhà trường tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa Trang liệt sỹ Việt – Lào và Khu di tích lịch sử Truông Bồn kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

          - Quán triệt sinh viên nghỉ hè an toàn, thiết thực.

          2.1. Các chương trình dự kiến tổ chức trong tháng 8/2017:

          - Phối hợp với trung tâm chính trị Tp Vinh tổ chức thành công lớp Cảm tình Đảng cho 65 đoàn viên ưu tú là CB,GV và sinh viên.

          - Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức đón tân sinh viên K4.

          - Các CLB, Đội, Nhóm sinh viên tiến hành xây dựng các kế hoạch, chương trình, hoạt động chào mừng tân sinh viên.        

          Trên đây là báo cáo tổng kết những hoạt động trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 07/2017 và phương hướng chủ yếu tháng 8/2017 của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có gì phát sinh Đoàn trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên và sẽ báo cáo bằng văn bản trong tháng tới./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH. (B/cáo)

- BTV tỉnh đoàn Nghệ An. (B/cáo)

- BTK Hội sinh viên tỉnh. (B/cáo)

- Ban TTNTH tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Ban TG  tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Văn phòng tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn GV (Th/hiện)

- Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác