BÁO CÁO THÁNG 9/2017. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CƠ BẢN THÁNG 10/2017

 Tham gia và thực hiện thành công chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo. 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  NGHỆ AN

***

Số: 380 BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Vinh, ngày 30 tháng 09 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 09/2017 PHƯỚNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG  10/2017

-------------------------------------

          1. Tổng kết các hoạt động trong tháng 9/2017

          1.1. Công tác thông tin, tuyên truyền     

          - Tham gia và thực hiện thành công chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trong ĐVTN trên Website và trang mạng xã hội do Đoàn trường, Hội sinh viên trường quản lý.

          - Đoàn trường, Hội sinh viên nhà trường quán triệt nghiêm túc cho toàn thể ĐVTN nhà trường hưởng ứng tích cực các chương trình phát động thi đua của tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An.

          - Tích cực tuyên truyền trong toàn thể Đoàn viên thanh niên nhà trường về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

          1.2. Các hoạt động triển khai thực hiện đến ngày 30/9/2017:

          Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các chương trình do tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh và  Hội sinh viên tỉnh triển khai. Đoàn trường đã triển khai tổ chức thực hiện các chương trình cụ thể tại đơn vị như sau:

          - Ngày 10/9/2017, tổng kết cuộc thi ảnh qua mạng xã hội với chủ đề “I AM A STUDENT AT NACE” dành cho tân sinh viên và sinh viên toàn trường.

          - Ngày 11/9/2017, tham gia lễ mitting  và diễu hành hưởng ứng tháng ATGT năm 2017 do tỉnh đoàn Nghệ An phát động.

          - Ngày 12/9/2017, đội văn nghệ Đoàn trường tham gia lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Phường Hà Huy Tập.

          - Tiếp tục phối hợp với với Ban tuyển sinh tiếp tục đẩy mạnh công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua trang mạng xã hội do đoàn trường quản lý.

          - Ngày 17/9/2017, tham gia lễ tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017, dịp này Đoàn trường vinh dự được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

          - Ngày 20 và 21/9/2017, phối hợp với các phòng chức năng, khoa chuyên môn của nhà trường tổ chức thành công lớp “Khởi sự doanh nghiệp” cho các sinh viên nhà trường.

          - Ngày 24/9/2017, phối hợp với HC Nghệ An trao học bổng Tiếp sức đến trường cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

          - Ngày 25/9/2017, cử sinh viên tham gia phục vụ ngày Lễ Khai trương và ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp sạch và dịch vụ Thanh niên Nghệ An.

          - Ngày 27/9/2017, tổ chức thành công đêm Gala “Chào mừng Tân sinh viên” và trao thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong Công tác đoàn, Phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017.

2. Phương hướng hoạt động chủ yếu tháng 10/2017

          -  Tích cực tham gia và thực hiện thành công chương trình hoạt động đã đề ra và các nhiệm vụ do Đảng uỷ, BGH nhà trường; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Tiếp tục phối hợp với với Ban tuyển sinh tiếp tục đẩy mạnh công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua các trang mạng xã hội do đoàn trường quản lý.

          - Tích cực tuyên truyền trong toàn thể Đoàn viên thanh niên nhà trường về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

          - Phối hợp với phòng chức năng để tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018.

          - Triển khai cho toàn thể Đoàn viên, sinh viên tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật ATGT và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2017.

          - Chỉ đạo cho các CLB, Đội, Nhóm sinh viên tổ chức các chương trình thiện nguyện nhân dịp Tết trung thu 2017.

          - Phối hợp với Ban nữ công tổ chức Vui tết Trung thu cho con em cán bộ, giảng viên nhà trường.

          - Đoàn Đại biểu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tham gia Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.  

          Trên đây là báo cáo tổng kết những hoạt động trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 09/2017 và phương hướng chủ yếu tháng 10/2017 của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có gì phát sinh Đoàn trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên và sẽ báo cáo bằng văn bản trong tháng tới./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH. (B/cáo)

- BTV tỉnh đoàn Nghệ An. (B/cáo)

- BTK Hội sinh viên tỉnh. (B/cáo)

- Ban TTNTH tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Ban TG  tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Văn phòng tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn GV (Th/hiện)

- Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác