Báo cáo tổng kết tháng 03/2016 và phương hướng chủ yếu tháng 04/2016

Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An: báo cáo tổng kết những hoạt động trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 03/2016 và phương hướng chủ yếu tháng 04/2016.

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  NGHỆ AN

***

Số: 147 BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Vinh, ngày 31 tháng 03 năm 2016

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 03/2015. PHƯỚNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 04/2016.

-------------------------------------

          1. Tổng kết các hoạt động trong tháng 03/2016

          - Tham gia và thực hiện thành công chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Đoàn trường ban hành kế hoạch số 139 KH/ĐTN ngày 15/2/2016, về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)

          - Tích cực đăng tải kế hoạch, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên Website và trang mạng xã hội do Đoàn trường, Hội sinh viên trường quản lý.

          - Ngày 06/3/2016, Đoàn trường tổ chức thành công Hội thi nấu ăn với chủ đề “Khi đàn ông vào bếp”, chào mừng kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 08/3/2016).

          - Từ ngày 7/3/2016 đến ngày 08/3/2016, Đoàn trường – Hội sinh viên nhà trường đã tổ chức thành công giải bóng chuyền nữ HS-SV toàn trường lần thứ VIII thiết thực chào mừng kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 08/3/2016) và hướng tới chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).

          - Ngày 20/3/2016, Đoàn trường phối hợp với Đoàn phường Hà Huy Tập tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” tổng vệ sinh môi trường, xóa biển quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn phương, đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ nhà trường, tích cực hưởng ứng giờ Trái  đất năm 2016 và thể hiện hành động của tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường.

          - Ngày 24/3/2016, Đoàn trường tham dự Lễ mitting Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trao giải thưởng 26/3 và tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Nghệ An. Đoàn trường vinh dự có đồng chí Đỗ Ngọc Đài – Giảng viên khoa NLN đạt danh hiệu Thanh niên tiêu biểu và đồng chí Ngô Thị Ngọc – KTDN K1.04 đạt giải thưởng 26/3.

          - Ngày 25/3/2016, Đoàn trường tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu. Hội diễn là tấm lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ nhà trường đối với lớp lớp thế hệ thanh niên đã dâng hiến sức trẻ của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

          2. Phương hướng hoạt động chủ yếu tháng 04/2016

            - Tham gia tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ do Đảng ủy, BGH nhà trường giao phó và các hoạt động  do Đoàn, Hội cấp trên tổ chức.

          - Thực hiện có hiệu quả kế hoạch do Đảng ủy, BGH nhà trường triển khai. Các chương trình phối hợp của các khoa chuyên môn, công đoàn nhà trường tổ chức.

          - Dự kiến các chương trình cụ thể trong tháng:

          + Quán triệt tới đoàn viên sinh viên hệ Liên thông thực hiện kỳ thi học kỳ nghiêm túc – chất lượng.

          + Triển khai thông báo bình xét học cảm tình Đảng cho đoàn viên ưu tú Đại học K1 và Cao đẳng K10.

          + Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” hướng tới chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016).

          + Phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện” lần thứ 2 năm học 2015 – 2016. (Dự kiến ngày 09/4/2016).

          + Tổ chức giải bóng đá HS-SV toàn trường lần thứ VIII năm học 2015 - 2016. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. (Dự kiến khai mạc ngày 23/4)

          Trên đây là báo cáo tổng kết những hoạt động trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 03/2016 và phương hướng chủ yếu tháng 04/2016 của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có gì phát sinh Đoàn trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên và sẽ báo cáo bằng văn bản trong tháng tới.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH. (B/cáo)

- BTV tỉnh đoàn Nghệ An. (B/cáo)

- BTK Hội sinh viên tỉnh. (B/cáo)

- Ban TTNTH tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Ban TG  tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Văn phòng tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn GV (Th/hiện)

- Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác