THANH NIÊN HỘI NHẬP

Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở Festival thanh niên, sinh viên thế giới 19.
TỰ HÀO QUÁ VIỆT NAM ƠI !


Bài viết khác