Tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2017- 2022

   Sáng ngày 12/11/2019, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế tế Nghệ An tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2017- 2022. Tham dự có ông Nguyễn Tử Phương- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Tiến sĩ Dương Xuân Thao- Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, lãnh đạo Phòng, Khoa, Trung tâm và các tổ chức đoàn thể Nhà trường.

          Sáng ngày 12/11/2019, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế tế Nghệ An tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2017- 2022. Tham dự có ông Nguyễn Tử Phương- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Tiến sĩ Dương Xuân Thao- Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, lãnh đạo Phòng, Khoa, Trung tâm và các tổ chức đoàn thể Nhà trường.

Đ/C Nguyễn Thương Hải đọc Báo cáo nửa nhiệm kỳ

          Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thượng Hải- Chủ tịch Công đoàn Nhà trường báo cáo tình hình công nhân viên chức lao động và kết quả hoạt động Công đoàn giai đoạn 2017- 2019, cũng như phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nửa nhiệm kỳ còn lại 2019- 2022. Trong thời gian qua, Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình như: đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVC-NLĐ); tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua trong CNVC-NLĐ.

          Công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVC-NLĐ thông qua các Hội đồng nâng lương, Ban đời sống, Hội đồng thi đua - Khen thưởng và qua các Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm để quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo; trong việc bàn bạc thống nhất các chủ trương lớn của Nhà trường. Công đoàn chủ động tham gia đóng góp ý kiến với Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị; góp ý điều chỉnh, xây dựng các quy chế nội bộ như: Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ cơ sở; quy chế hoạt động của BCH Công đoàn; Quy chế của Ủy ban kiểm tra công đoàn; Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân… Công đoàn còn triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Công đoàn các cấp về chống tham ô, lãng phí tại đơn vị; chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân kiểm tra, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quan hệ lao động, trong xây dựng cơ bản, trong việc chi trả tiền công lao động theo hợp đồng, tiền vượt giờ của giảng viên, tiền vượt quy mô đào tạo của cán bộ, các chế độ chính sách ưu đãi của giảng viên, thu, chi tài chính của Nhà trường…

Đ/C Nguyễn Thị Tùng đọc bản kiểm điểm BCH Công đoàn

          Thay mặt BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022, đồng chí Nguyễn Thị Tùng đã đọc bản kiểm điểm nửa nhiệm kỳ 2017-2019. Theo đó, BCH Công đoàn luôn tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ; luôn thực hiện phê và tự phê; luôn giữ vững sự đoàn kết nội bộ; thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ… Vì vậy đã tạo nên sự nhất trí cao trong BCH, trong CNVC-NLĐ cả về tư tưởng và hành động.

          Thay mặt cho Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Tử Phương- Chủ tịch đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn nhà trường trong suất thời gian qua nói chung và nửa nhiềm kỳ 2017-2022 nói riêng, đặc biệt là đã xây dựng được truyền thống đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Công đoàn còn tích cực tham gia các cuộc vận động, thu hút được đông đảo đoàn viên hưởng ứng. Đồng chí nhấn mạnh: Phát huy thương hiệu của Nhà trường, Công đoàn nên tháo gỡ mọi khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyển sinh để tiếp tục thu hút ngày càng nhiều sinh viên để tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên và người lao động.

Đ/C Nguyễn Tử Phương phát biểu

          Tiến sĩ Dương Xuân Thao - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Nhà trường đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng chí Nguyễn Thượng Hải - Chủ tịch Công đoàn và sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Hiệu trưởng. Công đoàn đã luôn đồng hành với Ban Giám hiệu thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Nhà trường, nhất là chức trách chăm lo đời sống, công tác tư tưởng cho CNVC-NLĐ, cũng như bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

          Đồng chí cũng yêu cầu CNVC-NLĐ đã đoàn kết rồi, phải đoàn kết hơn nữa, nổ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, tham gia tuyển sinh, thực hiện tốt văn hóa công sở… Công đoàn cần phải khuyến khích CNVC - NLĐ làm thêm kinh tế để bổ sung thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình nhưng không được vi phạm pháp luật và phải đảm bảo công tác chuyên môn.

TS. Dương Xuân Thao- Hiệu trưởng phát biểu

          Đại diện các Tổ Công đoàn đã tham luận sôi nổi với nhiều chủ đề thiết thực:

          Đồng chí Đinh Chung Thành - Tổ Công đoàn Liên phòng 1 với tham luận “Vai trò của tổ chức Công đoàn trường trong việc nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyển sinh”. 

          Đồng chí Trần Thị Thúy Nga - Tổ Công đoàn Khoa Nông Lâm Ngư với tham luận “Vai trò của công đoàn trong việc xây dựng đoàn kết nội bộ, tương thân, tương ái và chia sẻ”.

Đồng chí Lê Thị Thành Vinh – Tổ Công đoàn Khoa Cơ Sở với tham luận “Vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động”.   

Đồng chí Lê Thị Xuân- Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế- Quản trị Kinh doanh với tham luận “ Vai trò của công đoàn trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy”.

         

Đồng chí Trần Sỹ Cương- Tổ Công đoàn Liên phòng 2 với tham luận “Nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng thương hiệu nhà trường, văn hóa công sở”.

          Cũng trong Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thượng Hải- Chủ tịch Công đoàn Nhà trường sắp nghỉ hưu theo chế độ đã chia sẻ tâm tư, tình cảm sau 38 năm công tác, trong đó có hơn 25 năm gắn bó với công tác công đoàn.

Đ/C Đặng Thị Thảo- phát biểu

          Thay mặt cho Ban chấp hành Công đoàn, đồng chí Đặng Thị Thảo - Phó Chủ tịch Công đoàn Nhà trường ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp cho hoạt động công đoàn Nhà trường của đồng chí Nguyễn Thượng Hải trong suốt thời gian qua.

                                                                                      Bài: TS. Đinh Văn Tới

                                                                                      Ảnh: Ngô Văn Chung


Bài viết khác