Đề cương ôn tập môn Marketing căn bản - ĐHKTK2 (Tháng 12/2017)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN

DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KẾ TOÁN K2

PHẦN I: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích?

  1. Theo quan điểm tập trung vào hoàn thiện sản phẩm thì yếu tố quyết định sự thành công đối với 1 DN là thõa mãn nhu cầu mua sắm của khách hàng?
  2. Môi trường kinh tế là dấu hiệu cho biết những loại sản phẩm và dịch vụ nào sẽ có nhu cầu lớn trong vài năm tới?
  3. Cùng 1 màu sắc, một cỡ giày của công ty Vina Giày nhưng có các mức giá thành: 70 000đ/đôi, 150 000đ/đôi, 300 000đ/đôi. Công ty đã phân đoạn thị trường theo yếu tố hành vi tiêu dùng?
  4. Bất kỳ sản phẩm nào được tung ra thị trường đều phải được gắn nhãn hiệu của nhà sản xuất?
  5. Cho biết chi phí cố định là a, chi phí biến đổi là b, số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất là c. Doanh nghiệp định giá bán sản phẩm là X đồng  với tỷ lệ gia tăng giá là d% đúng hay sai? Vì sao?
  6. Kênh phân phối cấp không phù hợp với những sản phẩm mà sản xuất một nơi nhưng tiêu dùng ở nhiều nơi cách xa về mặt địa lý?
  7.  Tác dụng của xúc tiến bán hàng có thể kéo dài vì luôn tạo được hứng thú cho khách hàng?

PHẦN II: CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. Trình bày các chức năng của marketing? Từ đó nêu giải pháp thực hiện các chức năng đó?

2. Sản phẩm là gì? Sản phẩm bao gồm cấp độ nào? Phân biệt các cấp độ sản phẩm có mục đích gì? Cho ví dụ minh họa?

3. Nhãn hiệu sản phẩm? Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu?

4.  Khái niệm kênh phân phối? Đánh giá ưu nhược điểm của từng loại kênh phân phối? Mỗi loại kênh phân phối thường được vận dụng trong những trường hợp như thế nào?

5.  Quảng cáo là gì? Mục tiêu của quảng cáo? Để hoạt động quảng cáo có hiệu quả cần thực hiện những yêu cầu và nguyên tắc nào? Cho ví dụ minh họa?


Bài viết khác