Đề cương ôn tập môn Quản trị học - LTKTK13 (Tháng 12/2017)

Đề cương ôn tập môn quản trị học

Lớp: Liên thông kế toán K13

I. Phần lý thuyết

Câu 1 : Lập kế hoạch là gì ? Hãy trình bày các bước của quá trình lập kế hoạch?

Câu 2 : Hãy trình bày đặc điểm, ưu nhược điểm của cơ cấu tổ chức trực tuyến, cơ cấu tổ chức chức năng và cơ cấu trực tuyến – chức năng  ?

Câu 3 : Quyết định quản trị là gì ? Phân tích các bước của quá trình đề ra quyết định quản trị ?

Câu 4 : Lãnh đạo là gì ? Trình bày các phong cách lãnh đạo dựa trên việc sử dụng quyền lực ?

II. Trắc nghiệm đúng sai, giải thích

1. Đảm bảo tính dân chủ trong tổ chức là một trong những ưu điểm của quyết định cá nhân.

2. Những ngành thuộc ô ngôi sao trong ma trân BCG là những nghành dẫn đầu về thị trường, thế nhưng thị trường của nó không tăng trưởng nhanh

3. Lãnh đạo là một hệ thống tổ chức bao gồm năm yếu tố : nhà lãnh đạo, người bị lãnh đạo, mục đích của hệ thống, công nghệ và môi trường ( hoàn cảnh)

4. Theo học thuyết phân cấp nhu cầu của Abraham Maslow nhu cầu an toàn là những nhu cầu cơ bản để có thể duy trì bản thân cuộc sống con người ( thức ăn, đồ mặc, nước uống, nhà ở ….

5. Theo tiêu thức thời gian quyết định quản trị chia thành quyết định chiến lược, quyết định chiến thuật và quyết định tác nghiệp.

6. Các chiến lược điểm mạnh – cơ hội ( SO ) là những chiến lược nhằm cải thiện những điểm yếu bên trong bằng cách tận dụng những cơ hội từ môi trường bên ngoài

7. Quyền uy, uy tín của người lãnh đạo là một trong những nhân tố khách quan ảnh hưởng đến phương pháp lãnh đạo.

8. Kiểm tra xác suất, kiểm tra định kì, kiểm tra liên tục là các hình thức kiểm tra được phân loại theo tiêu thức mức độ tổng quát của nội dung kiểm tra.


Bài viết khác