Đề cương ôn tập môn Văn hóa Doanh nghiệp - LTKTK04 (Tháng 12/2017)

Câu hỏi ôn tập môn Văn hóa doanh nghiệp

Hệ: Đại học liên thông kế toán khóa 4

Câu 1: Triết lý kinh doanh là gì? Hãy trình bày các nội dung cơ bản của triết lý kinh doanh? Lấy ví dụ minh họa?

Câu 2: Đạo đức kinh doanh là gì? Hãy trình bày khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh trong chức năng quản trị nhân lực? Lấy ví dụ minh họa?

Câu 3:  Hãy phân tích những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử với đồng nghiệp?

Câu 4: Hãy trình bày các khía cạnh của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?

Câu 5: Trình bày các quá trình và cấu trúc hữu hình cấu thành văn hóa doanh nghiệp?

Câu 6: Bạn hãy cho biết để trở thành 1 doanh nhân thành đạt cần phải có những tố chất cơ bản nào? Tại sao?

Câu 7:  Ngày doanh nhân Việt Nam là ngày nào? Hãy cho biết tên một 1 sô doanh nhân thành đạt của Việt Nam? Những yếu tố nào làm nên phong cách của doanh nhân?

Câu 8: Hãy cho biết những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử với cấp dưới?

Câu 9: Hãy so sánh đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội?  


Bài viết khác