Tổ chức thành công hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển cho đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói riêng, nhân lực tỉnh Nghệ An nói chúng, ngày 24 tháng 10 năm 2016 Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Công văn số 5252/BGDĐT-GDĐH về việc đồng ý cho Trường Đại học Nha Trang đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển cho đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói riêng, nhân lực tỉnh Nghệ An nói chúng, ngày 24 tháng 10 năm 2016 Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Công văn số 5252/BGDĐT-GDĐH về việc đồng ý cho Trường Đại học Nha Trang đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Sau gần 2 năm học tập và nghiên cứu, các học viên thuộc các ngành: Kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh và  Quản lý kinh tế  đã hoàn thành chương trình đào tạo cao học, được giao đề tài luận văn thạc sĩ.

Trong 2 ngày 23 - 24/03/2019, Trường Đại học Nha Trang đã thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cho 58 học viên đầu tiên. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, được Hội đồng đề nghị nhà trường cấp bằng thạc sĩ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ TẠI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

Tin và ảnh:

TS. Đinh Văn Tới


Bài viết khác