Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thường xuyên tổ chức thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin

        Thực hiện Thông tư 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của liên bộ Bộ GD & ĐT - Bộ TT & TT quy định tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin  học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thường xuyên tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Đối tượng dự thi là giáo viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; cán bộ, công chức, viên chức… trong và ngoài tỉnh.

        Thực hiện Thông tư 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của liên bộ Bộ GD & ĐT - Bộ TT & TT quy định tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin  học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thường xuyên tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Đối tượng dự thi là giáo viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; cán bộ, công chức, viên chức… trong và ngoài tỉnh.

Các thí sinh chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

         Chiều ngày 08/9/2019, Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh đã cử 33 cán bộ, giảng viên đến dự thi tại Trung tâm. Các thí sinh trải qua 2 phần thi “Lý thuyết” và “Thực hành”. Nội dung gồm 6 mô-đun: Hiểu biết về CNTT cơ bản, xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính cơ bản, sử dụng trình chiếu cơ bản, sử dụng Internet cơ bản.

          Kỳ thi tổ chức theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

           Đinh VănTới

(Trưởng Ban Truyền thông)


Bài viết khác