Trường ĐH Kinh tế Nghệ An: Tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp” tại huyện Đô Lương

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp- Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An, Chi cục Thuế huyện Đô Lương tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp” tại huyện Đô Lương.

Thực hiện Quyết định số 2002/QĐ - UBND, ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch bồi dưỡng doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017. Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp- Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An, Chi cục Thuế huyện Đô Lương tổ chức lớp Bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp” tại huyện Đô Lương. 

Tham gia khóa đào tạo có hơn 200 học viên là Giám đốc, Kế toán các doanh nghiệp, Chủ hộ kinh doanh, Chủ hộ trong các làng nghề, Chủ trang trại, Chủ nhiệm Hợp tác xã… trên địa bàn các huyện Đô Lương, Thanh Chương. Các học viên đã được tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao (Trưởng Khoa Tâm lý- Trường Đại học Sài Gòn) và tiến sĩ Dương Xuân Thao (Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An) truyền thụ kiến thức về: Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân; Nghệ thuật giao tiếp; Kế toán dành cho nhà quản lý; Các tình huống thuế và kế toán; Chính sách pháp luật thuế…

Cùng tham gia khóa bồi dưỡng, ông Nguyễn Tiến Dũng- Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ huyện Đô Lương phát biểu: Đây thực sự là một chương trình đào tạo thiết thực và bổ ích. Tuy với thời gian ngắn nhưng khóa học đã đem đến cho đội ngũ doanh nhân nói riêng, những học viên nói chung nhiều kiến thức mới, khóa học, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong quá trình quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của mỗi đơn vị trong việc phát triển sản xuất kinh doanh. Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ huyện Đô Lương mong muốn được UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thường xuyên quan tâm và dành cho huyện Đô Lương nhiều khóa bồi dưỡng như thế này. 

Một số hình ảnh hoạt động của lớp học:

TS. Dương Xuân Thao- Hiệu trưởng Trường ĐHKT Nghệ An phát biểu

ThS. NCS. Đinh Văn Tới- Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phát biểu

Các học viên tham gia khóa học

TS. Dương Xuân Thao- Hiệu trưởng Trường ĐHKT Nghệ An trao giấy chứng nhận 

ThS. NCS. Đinh Văn Tới- Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trao giấy chứng nhận 

Bài và ảnh:

ĐINH VĂN TỚI

(Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và HTĐT)


Bài viết khác