Tập san "Thông tin khoa học kinh tế - kỹ thuật" số 10/2015

NÔNG LÂM

1.  Điều tra thành phần loài cây xanh, cây cảnh ở thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp - TS. Đỗ Ngọc Đài

 1. Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020- ThS. Nguyễn Thị Trà
 2. Tại sao Nghệ An không khuyến khích nông dân gieo thẳng lúa?- TS. Nguyễn Xuân Lai

CƠ SỞ CƠ BẢN

 1. Ứng dụng cực trị có điều kiện của hàm hai biến số trong các bài toán kinh tế-ThS. Bùi Đình Thắng
 2. Ứng dụng quản lý theo kết quả trong việc cải cách giáo dục đại học- CN. Nguyễn Thị Thuỳ Linh
 3. Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy sinh viên tự học tại Trường đại học kinh tế Nghệ An – ThS. Đào Thị Nha Trang
 4. Những lợi thế trong giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài nhìn từ góc độ pháp luật – ThS. Phan Thị Thanh Bình

KINH TẾ

 1. Nợ xấu và một số giải pháp xử lý nợ xấu tại các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay- ThS. Phạm Thị Mai Hương
 2. Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)- Cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam –ThS. Hoàng Thị Huyền
 3. Tại sao Việt Nam tái cơ cấu kinh tế “Chậm” – ThS. Hồ Thị Hiền
 4. Giải pháp xây dựng và phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam- CN. Lê Tú Anh
 5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An –ThS.Hoàng Thị Thu Hoài
 6. Nội dung cơ bản của đầu tư phát triển trong các doanh nghiệp hiện nay –ThS.Hoàng Thị Thúy Hằng
 7. Một số giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động có trình độ ở Việt Nam hiện nay –ThS.Đặng Thị Thảo

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 1. Tư tưởng chính trị của Mặc Tử- Một trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh –TS.Nguyễn Thị Lan
 2. Thực hành đời sống mới trong trường học theo tư tưởng Hồ Chí Minh –ThS.Nguyễn Quốc Sơn
 3. Một số chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế –ThS.Hoàng Nam Hưng
 4. Giải pháp tập hợp đoàn viên thanh niên khi Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chuyển sang hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ –CN.Nguyễn Mạnh Hưng
 5. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền đáp  ứng nhu cầu công nghiệp quả hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay –TS.Nguyễn Thị Tùng

 Tải tại đây => Tập san "Thông tin khoa học kinh tế - kỹ thuật" số 10/2015


Bài viết khác