Tập san "Thông tin khoa học kinh tế - kỹ thuật" số 1/2011

1.Sự khác nhau giữa doanh thu, chi phí, thu nhập kế toán và tính thuế - TS. Dương Xuân Thao

2. Bàn thêm về "Thị trường độc quyền mua" trong bài giảng "Thị trường độc quyền" học phần kinh tế vi mô -ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

3. Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu - ThS. Hoàng Hoa Quế

4. Chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn- Một trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - TS. Nguyễn Thị Lan

5. Những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong thời gian tới - ThS. Trần Thị Bình

6. Một số hiểu biế về vi sinh vật - ThS. Chu Thị Hải

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân làm chủ - ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

8. Ý nghĩa và tầm quan trọng của lỗi trong việc học và dạy môn tiếng anh - ThS. Ngụy Vân Thùy

9. Sử dụng hoạt động khoảng trống thông tin để dạy nói tiếng anh - ThS. Nguyễn Thị Hoài Ly

10. Ứng dụng tin học văn phòng trong việc phân chia lớp nhập học đầu khóa - ThS. Trần Thị Phượng

11. Miền Tây Nghệ An- Khu dự trữ sinh quyển thế giới của loài châu Á - Nguyễn Thanh Nhàn, Võ Công Anh Tuấn

12. Khai thác tính năng của Powerpoint để thiết kế giáo án hướng dẫn tự học - ThS. Tăng Văn Tân

13. Triệu chứng, bệnh tích của chó khi nhiễm giun móc Ancylostoma spp -TS. Võ Thị Hải Lê

14. Khảo sát khả năng cho sữa của đàn bò nuôi theo hình thức nông hộ tại Nghĩa Đàn -ThS. Nguyễn Thị Hoa

15. Phương pháp làm thiết bị dạy học về "Bộ xương bò" -   TS.Võ Thị Hải Lê, ThS.Hoàng Hữu Chất

16. Một số kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng thiết kế và biên soạn bài giảng điện tử E-Learning - ThS.Lê Thị Tú Anh

17. Một số vấn đề về cây trồng chuyển gen - ThS.Đinh Thị Thu Hương


Bài viết khác