Lịch thi HK1 Đại học chính quy Khóa 6 ngành TCNH

LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 6 NGÀNH TCNH

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Tin học ĐC TCNH Học xong thi   Yêu cầu:
2 Văn bản trong QL TCNH Ca 1 S Chủ nhật 30/08/2020 1 Giảng viên dạy các môn
3 Pháp luật ĐC TCNH Ca 2 S Chủ nhật 30/08/2020 1 cung cấp đề cương ôn tập
4 Tiếng anh 1 TCNH Ca 1 C Chủ nhật 30/08/2020 1  khi đã kết thúc học phần

Lưu ý:   * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

            *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút 

 


Bài viết khác