Lịch thi HK2 Đại học Khóa 6 - Lần 2

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 6 (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV  
1 Hóa hữu cơ  Thú y Ca 1 S Thứ 6 28/08/2020 2  
2 Lý thuyết XS và TK toán K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 6 28/08/2020 8  
3 Pháp luật kinh tế K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 C Thứ 6 28/08/2020 7  
  Sinh học đại cương  Thú y 1  
4 Kinh tế CT Mác - Lê Nin K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 C Thứ 6 28/08/2020 4  
5 Lý thuyết thống kê K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 S Thứ 7 29/08/2020 4  
  Hóa phân tích Thú y 2  
6 Tiếng anh 2 K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 7 29/08/2020 2  
7 Nguyên lý kế toán K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 C Thứ 7 29/08/2020 15  
  Động vật học Thú y 7  
8 Lý thuyết TCTT K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 C Thứ 7 29/08/2020 6  
  Tiếng Latinh Thú y 2  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ/1 sv/1 môn

Lưu ý:                         * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

             *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút 


Bài viết khác