Lịch thi HK3 Liên thông từ TC lên ĐH khóa 6 ngành Kế toán K6.01

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH KHÓA 6 NGÀNH KẾ TOÁN (K6.01)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Tiếng anh CN ĐH LT K6 Kế toán Ca 1 S Thứ 7 29/08/2020 1 Yêu cầu:
2 Tư tưởng HCM ĐH LT K6 Kế toán Ca 2 S Thứ 7 29/08/2020 1 Giảng viên dạy các
3 Đường lối ĐCSVN ĐH LT K6 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 29/08/2020 1 môn cung cấp đề
4 Kế toán thuế ĐH LT K6 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 29/08/2020 1 cương ôn tập khi đã
5 Giáo dục quốc phòng ĐH LT K6 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 30/08/2020 1 kết thúc học phần
6 Phân tích TCDN ĐH LT K6 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 30/08/2020 1  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

              *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  


Bài viết khác