Lịch thi HK3 Liên thông từ TC lên ĐH khóa 6 ngành Kế toán K6.02

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 6 NGÀNH KẾ TOÁN (K6.02)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Tài chính công LT K6 Kế toán  Ca 1 S Thứ 7 22/08/2020 2  
2 Kiểm toán BCTC LT K6 Kế toán  Ca 2 S Thứ 7 22/08/2020 2 Yêu cầu:
3 Kế toán quản trị LT K6 Kế toán  Ca 1 C Thứ 7 22/08/2020 2 Giảng viên dạy các
4 Phân tích hoạt động KD LT K6 Kế toán  Ca 2 C Thứ 7 22/08/2020 2 môn cung cấp đề
5 Kế toán công LT K6 Kế toán  Ca 1 S Chủ nhật 23/08/2020 2 cương ôn tập khi đã
6 Kế toán thuế LT K6 Kế toán  Ca 2 S Chủ nhật 23/08/2020 2 kết thúc học phần
7 Nghiệp vụ NHTM LT K6 Kế toán  Ca 1 C Chủ nhật 23/08/2020 2  
8 Phân tích tài chính DN LT K6 Kế toán  Ca 2 C Chủ nhật 23/08/2020 2  
  Thực tập tốt nghiệp  ĐHLT Kế toán K6 Thời gian 8 tuần từ 30/8/2020 đến 25/10/2020
   Khoa Kế toán lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
      Tiền bằng TN + vỏ bằng: 230.000 đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 30/8/2020 tại phòng tài chính kế toán

Lưu ý:         * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

               *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  


Bài viết khác