Lịch thi HK4 Đại học Khóa 5 - Lần 2

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV  
1 Thị trường chứng khoán Kế toán Ca 1 S Thứ 6 28/08/2020 6  
  Bệnh lý học thú y 1 Thú y 1  
  Miễn dịch học thú y Thú y 1  
  Tiếng anh chuyên ngành Kinh tế  3  
  Kinh tế vĩ mô QTKD 3  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh K.toán + K.tế + QTKD + Thú y  Ca 2 S Thứ 6 28/08/2020 10  
3 Marketing căn bản Kế toán + QTKD Ca 1 C Thứ 6 28/08/2020 7  
  Kinh tế vĩ mô 1 Kinh tế 2  
  Sinh lý động vật 1 Thú y 1  
4 Văn hóa doanh nghiệp K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 C Thứ 6 28/08/2020 7  
5 Kinh tế phát triển K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 S Thứ 7 29/08/2020 15  
6 Kế toán TC 2 Kế toán Ca 2 S Thứ 7 29/08/2020 3  
  Kinh tế vi mô 2 Kinh tế 2  
7 Tài chính DN II Kế toán Ca 1 C Thứ 7 29/08/2020 9  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ/1 sv/1 môn

Lưu ý:                          * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

             *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút 

 


Bài viết khác