Lịch thi HK8 Đại học Khóa 3 Ngành Thú y - Lần 2

LỊCH THI HỌC KỲ 8 ĐẠI HỌC KHÓA 3 NGÀNH THÚ Y (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV  
1 Luật thú y và KN thú sản Thú y Ca 1 S Thứ 5 20/08/2020 3  
2 Chăn nuôi gia cầm Thú y Ca 2 S Thứ 5 20/08/2020 2  
3 Vệ sinh ATTP Thú y Ca 1 C Thứ 5 20/08/2020 3  
4 Bệnh truyền lây Thú y Ca 2 C Thứ 5 20/08/2020 3  
5 Bệnh học thủy sản Thú y Ca 1 S Thứ 6 21/08/2020 2  
6 Bệnh chó mèo Thú y Ca 2 S Thứ 6 21/08/2020 2  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ/1 sv/1 môn

Lưu ý:                     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

             *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút 

 


Bài viết khác