LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (LẦN 2 - ĐỢT 2)
            
 

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv  
1 Giáo dục quốc phòng 2 K.toán + K.tế + QTKD + Đất đai + Thú Y  Ca 1 S Thứ 7 8/9/2018 23  
2 Pháp luật kinh tế K.toán  + QTKD  Ca 2 S Thứ 7 8/9/2018 14  
  Môi trường và phát triển Đất đai 1  
  Sinh lý động vật 2 Thú y 16  
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh K.toán + K.tế + QTKD + Đất đai + Thú Y  Ca 1 C Thứ 7 8/9/2018 31  
4 Kế toán tài chính 1 Kế toán Ca 2 C Thứ 7 8/9/2018 56  
  Quản trị kinh doanh QTKD 2  
  Quản lý môi trường Đất đai 4  
  Vi sinh vật thú y 2 Thú y 9  
5 Giáo dục quốc phòng 1 K.toán + K.tế + QTKD + Đất đai + Thú Y  Ca 2 S Chủ nhật 9/9'2018 40  
   Lệ phí thi lại lần 2: 50.000đ/1sv/1 môn

Lưu ý:   * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

                  *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác